Wijzigingen bestuurssamenstelling (update)

15 sep Wijzigingen bestuurssamenstelling (update)

Veel van onze vrijwilligers hebben in de vakantieperiode niet stil gezeten. Ook zijn er inmiddels diverse wijzigingen in de samenstelling van het Bestuur en de Jeugdcommissie.

Het bestuur heeft besloten in een afgeslankte samenstelling te gaan werken met ondersteuning van commissies, waarbij afgevaardigden van de commissies aanschuiven wanneer dat van toepassing is.

Correctie:

Op 29 augustus 2019 maakten we bekend dat Linda van Schaik samen met Indira Mendonca op zoek gaat naar nieuwe vrijwilligers binnen de club.

Linda’s naam is voluit Linda Abdul – van Schaik. Wij zullen Linda in het vervolg ook op deze wijze duiden.

Linda, oprecht excuus!

Namens het bestuur,

Rob de Vries

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit 4 leden:
Rob de Vries, voorzitter
Severt Kruithof, secretaris
Frits Miltenburg, penningmeester
Dick Horsmans, beheer sportcomplex

Mutaties:
– Wilbert Knol is gestopt;
– Marco van der Sluijs stopt als jeugdvoorzitter;
– Fedor de Jong blijft in functie als voorzitter van de Commissie Normen en Waarden en
Scheidsrechterscoördinator;
– Michael Groeneweg is vanaf dit seizoen hoofdtrainer van Zaterdag 1.

We danken hierbij Wilbert, Marco, Fedor en Michael voor hun inspanningen de afgelopen jaren op bestuurlijk vlak!

Samenstelling jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat thans uit 5 leden:
Jos Rombouts, Hoofd Wedstrijdzaken en Toernooien
Anildo Pires, lijncoördinator
Shalindra Goerdial, lijncoördinator
Rene de Korte, lijncoördinator
Indira Mendonca, lijncoördinator

Rene Reynders is gestopt en Jos van Lier blijft bij de senioren actief als trainer van Zaterdag 4.

Wij willen ook via deze weg onze dank uitspreken aan Marco, Rene en Jos voor hun werkzaamheden voor de jeugdcommissie de afgelopen jaren, waarmee ze onze vereniging echt vooruit hebben geholpen.

Overzicht commissies & werkgroepen

Commissies/werkgroepen en afgevaardigden:
– Jeugd, vacant
– Technische Zaken, Angelos Kerasavopoulos
– Materialen, Rene de Korte
– Sponsoring, Angelos Kerasavopoulos
– Activiteiten, Irene de Vries
– Communicatie, Mark Hotting
– Normen en Waarden, Fedor de Jong
– Kantine, Rini Disse
– Terrein, Severt Kruithof
– Beheer sportcomplex, Dick Horsmans
РVrijwilligersco̦rdinatie, Linda van Schaik
– Zaal, Frank Kozemelj


Vrijwilligerscoördinator

Linda van Schaik gaat samen met Indira Mendonca op zoek naar nieuwe vrijwilligers binnen de club. Ouders en leden zullen benaderd gaan worden om een bijdrage te leveren aan de vereniging zodat we het aantal vrijwilligers uit kunnen breiden, zodat niemand overbelast wordt.

Het bestuurhttp://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html