Wij houden de moed erin! Jullie ook? 2021 blijft hoe dan ook onze stip op de horizon!

27 jan Wij houden de moed erin! Jullie ook? 2021 blijft hoe dan ook onze stip op de horizon!

Ik weet en besef als geen ander: We maken een bizarre en extreem nare tijd maken door. Het is nauwelijks te bevatten. Dit is voor veruit de meesten onder ons een totaal nieuwe levenservaring. Een ervaring waarvan je hoopt dat die zich nooit voor zal doen.  

We worstelen momenteel al meer dan 10 maanden met het coronavirus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt. Steeds meer mensen krijgen problemen. Bij voorbeeld op financieel of materieel gebied na verlies van werk, inkomen, of omzet. Allerlei sectoren worden zwaar tot zeer zwaar geraakt. Het aantal mensen met mentale gezondheidsproblemen neemt dagelijks toe. De oorzaken hiervoor zijn heel divers: eenzaamheid, het gemis van sociale contacten, het niet kunnen beoefenen van een favoriete sport zijn slechts enkele voorbeelden.

Ook bij onze vereniging is het gemis aan samenkomen, samen zijn, onze sociale contacten op de club, competitievoetbal, en een vrije viering van de derde helft enorm. Ik weet dat heel veel Alexandrianen enorm verlangen naar “het normaal”.

Het is moeilijk. Zeker. Ons geduld wordt op de proef gesteld. De pandemie is ook grillig. In december nam het vertrouwen steeds meer toe dat het einde in zicht kwam. Veel enthousiasme vanwege de ontwikkeling van verschillende vaccins, het uitzicht op massaal vaccineren, en de kennis en ervaring van nu van onze helden in de medische zorgsector.

En toen was daar “de Britse variant”. De zorg over deze corona mutant nam toe, en groeit nog steeds. Maar toch moeten wij de moed niet verliezen! Wij mogen en kunnen nog steeds vertrouwen dat wij in 2021 ons gewone leven terug krijgen.

De KNVB heeft haar plannen om de voetbalcompetities te hervatten bij moeten stellen toen op 12 januari 2021 bekend werd dat de aanvankelijk kortdurende lock-down met 3 weken moest worden verlengd. Vanwege de toenemende zorgen over de Britse variant in combinatie met onvoldoende afname van het aantal nieuwe besmettingen besloot onze overheid om met ingang van zaterdag, 23 januari 2021 een avondklok in te stellen tot in ieder geval 10 februari 2021.

Desondanks werkt de KNVB continu door aan plannen voor een mogelijke herstart van de huidige competitie in een aangepaste vorm, of aan een alternatief zodat de amateurvoetballers in het tweede kwartaal van 2021 toch nog volop in wedstrijdverband aan de slag kunnen.

Op 2 februari 2021 beoordeelt het kabinet welke maatregelen na 9 februari 2021 nog nodig zijn. Dan zal de KNVB ook spoedig met nadere mededelingen komen over het vervolg van dit seizoen.

Ondertussen gaan we bij Alexandria’66 zoveel als mogelijk gewoon door met datgene waar we de afgelopen maanden sterk en succesvol in zijn gebleken: binnen de grenzen van de sportieve mogelijkheden zoveel mogelijk leden in beweging houden. Ik heb enorm veel waardering voor onze leden en vrijwilligers die dit mogelijk maken en onder moeilijke omstandigheden optimaal presteren!

Tot slot verwacht ik van alle Alexandrianen dat wij ons ook in dit stadium van de heersende pandemie correct gedragen en ons niet laten verleiden om mee te doen aan crimineel en asociaal gedrag waarmee we onze samenleving alleen maar meer schade toebrengen. Dat soort gedrag is bijzonder verwerpelijk, lost niets op en draagt zeker niet bij aan een terugkeer naar ons normale bestaan. Dàt is nu juist waar wij allen zó enorm naar verlangen! Blijf gezond, blijf sterk, en lever een positieve bijdrage aan de maatschappij!

Rob de Vries, voorzitter.http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html