23 feb Werkzaamheden op ons sportcomplex ten behoeve van onze veiligheid

Momenteel vinden op ons sportpark werkzaamheden plaats.

De Gemeente Rotterdam verricht werkzaamheden om de parkeerplek voor alle toegestane vervoermiddelen, twee- en driewielers, te verplaatsen naar/nabij de hoofdingang, tevens uitgang van ons sportcomplex.

Zodra de werkzaamheden zijn voltooid kan de nieuwe parkeerplek in gebruik worden genomen. Vanaf dat moment dienen alle twee- en driewielers te worden geparkeerd op de nieuwe plek, gezien vanaf de hoofdingang direct links na het passeren van het toegangshek.

Na het autovrij maken van ons sportpark in het kader van veiligheid is ons tweede doel om ons sportpark met deze maatregel nog veiliger te maken. Helaas blijkt dit nodig omdat ook een percentage bezoekers met bij voorbeeld een scooter of elektrische fiets met te hoge snelheden over ons sportpark rijdt en daarmee de veiligheid van andere bezoekers waaronder jonge kinderen en ouderen in gevaar brengt.

Het bestuur vertrouwt op ieders medewerking en gebruik van gezond verstand.

 http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html