Voorzitter Rob de Vries: vakantietijd! (Aflevering 8)

20 aug Voorzitter Rob de Vries: vakantietijd! (Aflevering 8)

Het einde – van de vakantietijd – nadert. Langzaam maar zeker keren steeds meer Alexandrianen terug op Sportpark Oosterflank. Welkom Thuis! Nog een week, dan roept voor onze jeugd in het Basis- en Voortgezet onderwijs de schoolplicht. Vanaf de eerste dag van het nieuwe schooljaar op maandag, 27 augustus 2018 starten de trainingen voor álle elftallen en teams.

Onze velden

Ongeveer twee weken geleden, in aflevering 4 deelde ik de situatie met betrekking tot onze velden 2 en 3 als gevolg van de aanhoudende warmte en droogte. Het is goed om te zien dat deze velden nu gelukkig steeds groener kleuren. Het in gebruik nemen van deze velden laat ongetwijfeld nog op zich wachten. We kunnen vanaf maandag, 27 augustus zeker geen gebruik van deze velden maken. Zodra hierover vanuit de Gemeente Rotterdam meer bekend wordt, delen wij die informatie.

Gevolgen

Voor onze trainingsgelegenheid zijn we voorlopig nog aangewezen op onze drie kunstgrasvelden. We gaan dus zo lang noodzakelijk is noodgedwongen werken met een tijdelijk trainingsschema. Onze jeugdvoorzitter Marco van der Sluijs maakte op zijn vakantiebestemming in Frankrijk een eerste opzet voor het trainingsschema met ingang van maandag, 27 augustus 2018. Hierover binnenkort meer.

Wedstrijdprogramma’s

Met ingang van zaterdag, 1 september 2018 staan we voor de uitdaging om zo veel mogelijk teams op drie in plaats van vijf velden te laten spelen. Dat is echt een onmogelijke opdracht. We ontkomen er niet aan om op zaterdag langer en dus tot later op de dag door te spelen dan we normaal gewend zijn. Dit betekent ook dat zo lang de velden 2 en 3 niet beschikbaar zijn, een aantal thuiswedstrijden moet worden uitgesteld naar een latere datum.

Begrip

Ik vraag en vertrouw op voorhand op ieders begrip en medewerking. Natuurlijk gaan we de nadelige gevolgen zo goed mogelijk spreiden.

Alexandria’66 2

In de vorige aflevering stipte ik al even aan dat trainer Dylan Houtman de overstap maakte van de jeugd (JO15-1) naar de senioren (Zaterdag 2). Dylan stak in het voorjaar al heel veel tijd in het nieuw te formeren 2e elftal om het extreem nare seizoen 2017-2018 zo snel mogelijk te kunnen vergeten.

Doelstelling was een nieuw team te bouwen rond de “oude kern”. Juist die leden die vaak al van jongs af aan bij ons spelen, verdienen het om het plezier in hun hobby en spel terug te krijgen. Zij moeten weer goed gemotiveerd en met vertrouwen de toekomst in. Vanuit die gedachte moet het dan vervolgens mogelijk zijn om op Tweede Klasse niveau verder te bouwen aan een leuk en hecht team. Wanneer die basis er is, dan zullen resultaten ongetwijfeld met regelmaat worden behaald.

Dylan heeft zijn trouwe assistent Ivanthy Treurniet bereid gevonden om met hem de stap naar het Tweede te maken. Een goed op elkaar ingespeeld tandem.

Bij ons Tweede zien we dit seizoen Alain, Daan, David, Dali, Emre, Rick en Youri terug. Vanuit de jeugd zijn tot nu toe drie spelers toegevoegd aan ons Tweede. Samen met een aantal nieuwkomers is er vertrouwen dat we een leuk en goed seizoen tegemoet kunnen gaan. De oefenwedstrijd tegen Pelikaan 2 is in ieder geval een signaal, dat we goed op weg zijn. De 2-1 overwinning is dan mooi meegenomen. Heel veel succes!

Onze jeugdafdeling

De volgende, voorlaatste aflevering neem ik jullie mee door onze groeiende jeugdafdeling. Sinds de laatste update van 31 juli 2018 zijn nog 11 jeugdleden ingeschreven en groeiden we door van 622 naar 633 jeugdleden.  



http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html