Voorzitter Rob de Vries herkozen tijden ALV

10 dec Voorzitter Rob de Vries herkozen tijden ALV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van vrijdag 7 december 2018 zijn de jaarresultaten over het seizoen 2017-2018 behandeld en goedgekeurd door de verzamelde leden. Voorzitter Rob de Vries blikte aan de hand van een powerpoint presentatie terug op het achter ons liggende seizoen en verenigingsjaar.

Penningmeester Frits Miltenburg besprak de financiële verslagen en resultaten evenals de begroting en de vergadering verleende hem decharge voor het gevoerde beleid op basis van de jaarstukken die door de Kascontrolecommissie zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.

Voor de onderbreking werd voorzitter Rob de Vries (hij was aftredend en herkiesbaar) unaniem herkozen voor opnieuw een termijn van drie jaar. Na de pauze besprak vice voorzitter Wilbert Knol de resultaten van de gehouden leden enquete gedurende het afgelopen seizoen evenals de daaruit voortkomende primaire actiepunten. Vervolgens presenteerde Jeugdvoorzitter Marco van der Sluijs het nieuwe -concept- beleidsplan voor de komende jaren waaraan de komende maanden de laatste hand wordt gelegd.

De opkomst was dit keer minder dan de afgelopen jaren het geval was. Mogelijk is de vrijdagavond toch niet de meest geschikte avond.http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html