Voorlopig geen amateurvoetbal: Overheid legt Amateurcompetities tijdelijk stil.

17 okt Voorlopig geen amateurvoetbal: Overheid legt Amateurcompetities tijdelijk stil.

Op dinsdag, 13 oktober 2020 maakte het kabinet wederom aanvullende maatregelen bekend om het Corona virus tegen te gaan. De extra en strengere maatregelen zijn het gevolg van de enorm oplopende aantallen infecties in Nederland waardoor de volksgezondheid steeds meer onder druk staat.

Vanwege de toenemende infecties besloot het kabinet op 29 september 2020 al om alle sportkantines te sluiten en publiek, waaronder ook de ouders van jeugdleden, van de sportparken te weren. Zo voetbalden we nog twee weken door in een naargeestige en trieste entourage.

Omdat de cijfers ondanks de aanvullende maatregelen maar explosief bleven stijgen besloot het kabinet begin deze week onder meer om het amateurvoetbal voorlopig voor de duur van 4 weken stil te leggen. HELAAS! Maar alle begrip: dit kon gewoon niet anders.

Dit is in alle opzichten, onder meer op sportief, financieel en sociaal vlak, een zware tegenvaller. Ook het verenigingsleven krijgt opnieuw een enorme domper te verwerken.

Alle inspanningen van de verenigingen, hun kader en vrijwilligers ten spijt komt het nieuwe pakket aan maatregelen niet helemaal als een verrassing.

Een bijzonder woord van dank en waardering aan alle kaderleden en vrijwilligers van onze vereniging die zich de afgelopen maanden met veel passie inzetten voor een Corona vrij sportpark Oosterflank, is op zijn plaats. Heel hartelijk dank!

Jullie inzet is absoluut niet voor niets geweest. Het is de GGD Rotterdam niet ontgaan dat het bij onze vereniging bijzonder rustig is gebleven wat betreft het aantal besmettingen. Dat is een mooi compliment aan allen die zich actief inzetten en allen die zich keurig aan de maatregelen hielden, de huisregels opvolgden en begripvol en met respect op de nieuwe situaties reageerden.

Anderzijds is het – zacht uitgedrukt – bijzonder spijtig te moeten constateren dat een percentage van de Nederlandse bevolking het niet kan opbrengen, of blijkbaar niet nodig vindt om de maatregelen op te volgen. Ook op sportpark Oosterflank reageerden sommige mensen verkeerd en toonden enkelen respectloos gedrag. Ontzettend jammer en kwalijk!

Wat rest in deze sombere tijd:

-de jeugd tot en met 18 jaar mag wel trainen, maar nog steeds zonder publiek! Geen kleedkamer. Het clubgebouw blijft tot nader order gesloten.

-Volwassenen (18+) mochten volgens de eerste berichten ook niet trainen maar inmiddels is er enige beweging in dit standpunt en zouden voetballers vanaf 19 jaar wel in groepjes van maximaal 4 personen mogen trainen met in achtneming van de 1,5 meter afstand.

Ons technisch kader verdiept zich nader in de mogelijkheden in deze periode die vooralsnog 4 weken duurt. Ook zouden onderlinge wedstrijden voor jeugdteams een optie zijn.

Voor nu wens ik iedereen heel veel sterkte, en bovenal blijf gezond!

We hopen van harte dat de nu door de overheid genomen maatregelen snel tot positievere cijfers leiden zodat het hervatten van de amateurcompetities en het verantwoord heropenen van sportcomplexen voor leden en publiek weer in zicht komen.

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en informeren wij onze leden bij nieuwe ontwikkelingen.

Rob de Vries     http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html