Vertrouwenspersoon Alexandria’66

Het bestuur heeft met Margaretha Werner een gecertificeerde
‘vertrouwenspersoon’ aangesteld, die haar taken geheel vrijwillig uitvoert.

Alexandria’66 heeft sportiviteit, veiligheid en plezier hoog in het vaandel
staan. Het kan misschien een keer niet naar wens gaan. Als er sprake is van
pestgedrag of agressie, discriminatie, intimidatie of andere vormen van
ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag, dan gaat dit ten koste van het
plezier.

Bij Alexandria’66 moet iedereen zich veilig voelen en optimaal kunnen
functioneren.

In de rol van vertrouwenspersoon is Margaretha voor leden (of hun wettelijk
vertegenwoordiger) en vrijwilligers beschikbaar. Margaretha gaat –
onafhankelijk van het bestuur, kader, trainers, leiders en anderen – het
gesprek met je aan. Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn hierbij
vanzelfsprekend, d.w.z. wat besproken wordt blijft tussen jou en haar. De
enige uitzondering op de regel is als de Wet wordt overtreden en/of jij zelf
toestemming geeft datgene wat tussen jullie besproken is met anderen te
delen. Iedereen kan haar benaderen voor een luisterend oor, advies en
bijstand.

In haar rol als vertrouwenspersoon is Margaretha ook alert op trends en
signalen die zij haalt uit meldingen en adviseert het bestuur als de
meldingen hiertoe aanleiding geven, maar uiteraard zonder dat het te
herleiden is naar de persoon of personen in kwestie. Zo mogelijk reikt zij
suggesties aan ter verbetering waardoor vergelijkbare zaken in de toekomst
wellicht voorkomen kunnen worden. Voorkomen is immers beter dan
genezen.

Mocht jij in een moeilijke situatie zitten, maar weet je niet zeker of jouw
situatie en/of omstandigheden thuis horen bij de vertrouwenspersoon?
Schroom dan niet om contact met Margaretha op te nemen. Als het voor jou
belangrijk genoeg is om contact op te nemen, is het voor Margaretha al
voldoende reden om het gesprek met je aan te gaan.

Margaretha is bereikbaar via de mail:
vertrouwenscontactpersoon@a66.nl
(en op het nummer: 06-39710949 – bij geen gehoor – stuur e-mail.)

Alexandria op de Social Media
http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html