23 mrt Update tekort aan kleedkamers v.v. Alexandria’66.

Bij aanvang van dit seizoen hebben wij al uitgebreid toegelicht waarom wij op de zaterdag lang niet alle teams, zowel van Alexandria’66 als van de bezoekende verenigingen, een kleedkamer kunnen aanbieden. Dat spijt ons zeer! Helaas is dit de situatie waar wij nog geruime tijd mee te maken zullen hebben.

De laatste tijd ontvingen wij meerdere negatieve reacties. Vooral onze vrijwilligers in onze commissiekamer moeten het soms ontgelden. Ook zij kunnen hier absoluut niets aan doen!

In het kort:

Alexandria’66 is al vele jaren krap behuisd. Er is onder meer gebrek aan kleedlokalen. De gemeente Rotterdam heeft ons in september 2021 een nieuw clubhuis toegezegd. Er zijn factoren die het gehele proces niet bevorderen. Integendeel! Wij weten dat de Gemeente Rotterdam ons gunstig is gezind. De Gemeente ziet voor ons sportpark enorme mogelijkheden en ziet tegelijkertijd, dat v.v. Alexandria’66 zich in vele opzichten enorm inzet én voorspoedig ontwikkeld.

Ledenaantal v.v. Alexandria’66

Maart 2020: rond de 950 (ten tijde van de uitbraak van de coronapandemie Seizoen 2020-2021: meer dan 1000 leden, in het voorjaar van 2021 richting de 1100 Seizoen 2021-2022: meer dan 1100 leden, in het voorjaar van 2022 liep het aantal op naar ruim 1150 Seizoen 2022-2023: de grens van 1200 werd benaderd en inmiddels overschreden.

Daarnaast is ook de inwonende voetbalvereniging Aeolus gegroeid.

De huidige situatie

Het kleedkamertekort op de zaterdag is meegegroeid.

In de praktijk komt het erop neer, dat wij alle jeugdteams vanaf Onder 12 en jonger op zaterdag geen kleedkamer kunnen garanderen. Dit spijt ons zeer maar het is helaas niet anders.

In de zomer van 2022 zijn twee containers inwendig “verbouwd” zodat wij teams zonder kleedkamer – indien nodig – wel enig comfort kunnen bieden in verband met omkleden, of bij slecht weer, een ruimte waar teams in de rust hun drankje kunnen nuttigen.

Onze prioriteit

Sporten en bewegen is gezond voor iedereen. In teamverband (leren) samenspelen, sporten en werken aan de motoriek is belangrijk voor alle kinderen. Het bestuur van v.v. Alexandria’66 hecht eraan dat onze vereniging zoveel mogelijk leden, en vooral ook jonge kinderen de gelegenheid biedt om deel te nemen. Dat op zich mag niet afhankelijk zijn van het aantal kleedkamers en of de inrichting van ons clubgebouw.

Ondanks het tekort aan kleedruimte wensen wij alle teams heel veel spelvreugde, voldoening en succes.

Namens het bestuur v.v. Alexandria’66,

Rob de Vries, voorzitter.http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html