Update: Kunstgras Alexandria ’66

14 okt Update: Kunstgras Alexandria ’66

Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, Alexandrianen,

De K.N.V.B. heeft de bestuurders van haar leden – de verenigingen – een update gegeven, in vervolg op de informatie van eind vorige week na, en naar aanleiding van de uitzending van Zembla op de avond van woensdag, 5 oktober 2016.

Het bestuur van Alexandria’66 wil die informatie nadrukkelijk, en in overeenstemming met onze toezegging van vorige week vrijdag, 7 oktober 2016, met jullie delen:

“De KNVB heeft maandagmiddag met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen.

Hierbij benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden. De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw onderzoek gaat verrichten en dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden gepresenteerd. Eerder drong de KNVB, evenals minister Schippers van VWS, al aan op een nieuw onderzoek.

Onderzoeksopzet RIVM

Het RIVM gaat per direct aan de slag met een nieuwe onderzoeksopzet en verwacht dit binnen twee weken af te ronden en openbaar te maken. Tijdens het onderzoek worden onder andere alle nationale en internationale onderzoeken over kunstgras nogmaals bestudeerd. Ook worden er andere relevante niet sport specifieke onderzoeken opnieuw doorgelicht. Verder heeft het RIVM laten weten dat er tussen de 50 á 100 Nederlandse kunstgrasvelden grondig onderzocht gaan worden op de aanwezige stoffen in het rubber. Om deze steekproef zo representatief mogelijk te maken zal de KNVB ondersteunen met de selectie van deze velden.

De KNVB is tevreden met de toezegging van het RIVM voor nieuw onderzoek en resultaten op korte termijn. Net als de rest van (voetballend) Nederland wil de KNVB zo snel mogelijk duidelijkheid. Extra onderzoek levert meer informatie op en dat draagt bij aan totale zekerheid over het veilig en gezond sporten op kunstgrasvelden en hier is iedereen bij gebaat. De KNVB stelt het RIVM volledig in staat zo spoedig mogelijk met het onderzoek te starten.”

Tot zover het nieuwsbericht, uitgebracht door de KNVB.

Het bestuur van Alexandria’66 hecht er aan te vermelden, dat ons gemeentebestuur, en in het bijzonder de wethouder van (onder meer) Sport en Gezondheid, de heer Adriaan Visser blijk heeft gegeven de ontwikkelingen rond de kunstgras voetbalvelden met de rubbergranulaat korrels op de voet te volgen.

De zeeppompjes en overige maatregelen

Wij doen nog eens een oproep aan alle jeugdtrainers en -leiders om aanstaande zaterdag een zeeppompje af te halen in de jeugdcommissiekamer. Afgelopen zaterdag is niet aan alle trainers/leiders een zeeppomp uitgereikt kunnen worden.

Bovendien verzoeken wij alle jeugdtrainers om medewerking en vooral op toe te zien, dat de aanbevelingen en de getroffen maatregelen in de praktijk, waar onder de in het trainingsschema aangebrachte wijzigingen worden nageleefd.

Wij zijn iedereen zeer erkentelijk voor de medewerking én het begrip.

Namens het bestuur,

Rob de Vries,

voorzitter.http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html