14 nov Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij zijn jullie allemaal uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van v.v. Alexandria’66, te houden in het clubgebouw op maandag, 28 november 2022, aanvang 20:00 uur.

Wij willen als bestuur de ALV graag weer “fysiek” houden in ons clubgebouw, dus niet “Online” zoals vorig jaar.

Alle stukken en jaarverslagen zijn vanaf 23 november 2022 op te vragen bij Severt Kruithof: secretaris@a66.nl

De agenda voor deze avond:

 • 1. Opening
 • 2. Ingekomen stukken
 • 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 29 november 2021
 • 4. Jaarverslag seizoen 2021-2022 van de secretaris
 • 5. Financieel jaarverslag seizoen 2021-2022
 • 6. Contributievoorstel en Begroting seizoen 2022-2023
 • 7. Verslag kascommissie
 • 8. Bestuursverkiezing *
 • 9. Presentatie door Technische Commissie
 • 10. De weg naar nieuwbouw en de energie-crisis
 • 11. Vrijwilligersbeleid
 • 12. Waar willen we als vereniging naar toe in de komende jaren?
 • 13. Rondvraag
 • 14. Sluiting

* Ad 8)

Aftredend, en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar:

 • Frits Miltenburg in de functie van penningmeester

Aftredend en niet herkiesbaar:

 • Angelos Kerasavopoulos in de functie van Bestuurslid Technische Zaken

 

In overeenstemming met Artikel 8, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement wordt de penningmeester in functie gekozen.

Het bestuur stelt de ledenvergadering voor, beide heren in dezelfde functie te benoemen voor een periode van 3 jaren.

In overeenstemming met Artikel 11, lid 2a van de Statuten kunnen tot aan de aanvang van de Algemene Ledenvergadering door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.

Het bestuur ziet uit naar jullie deelname!

Met hartelijke groet,

Het bestuur,

Angelos-Dick-Frits-Rob-Severthttp://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html