Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV)

18 nov Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV)

Beste Leden,

Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de jaarlijkse ALV op maandag, 2 december 2019 om
20:00 uur in ons clubgebouw.

Alle stukken en jaarverslagen zijn vanaf 28 november 2019 op te vragen bij Severt Kruithof:
1esecretaris@a66.nl

Bij de vergadering zijn de stukken en jaarverslagen ook ter inzage beschikbaar.
De agenda voor deze avond treffen jullie bijgaand aan.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd.

Namens het bestuur,
Rob de Vries,
Voorzitter.

Agenda:
20:00 uur:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 07-12-2018
4. Jaarverslag seizoen 2018-2019 van de secretaris
5. Financieel jaarverslag seizoen 2018-2019
6. Begroting seizoen 2019-2020
7. Verslag kascommissie
8. Bestuursverkiezingen

Aftredend, en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar:
Frits Miltenburg in de functie van penningmeester.

In overeenstemming met Artikel 8, lid 2 van het Huishoudelijk reglement wordt de
penningmeester in functie gekozen.
Het bestuur stelt de ledenvergadering voor:

ï‚· Frits Miltenburg te benoemen in de functie van Penningmeester voor een periode van 3
jaren.
ï‚· Voorts stelt het bestuur voor te benoemen tot bestuurslid voor een periode van 3 jaren
Angelos Kerasavopoulos.
Angelos wordt bestuurslid Voetbaltechnische Zaken.

In overeenstemming met Artikel 11, lid 2a van de statuten kunnen tot aan de aanvang van de
Algemene Ledenvergadering door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaten
worden gestelde voor de functie van bestuurslid.

9. Presentatie door Technische Commissie
10. Toekomstvisie
11. Rondvraag
12. Sluiting

Na afloop zijn de aanwezige leden uitgenodigd voor een drankje, hapje en napraten, waarbij
gelegenheid voor de leden om nog met bestuursleden persoonlijk in gesprek te gaan over bepaalde
onderwerpen of vragen die leven.

Het bestuur.http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html