16 aug Uitbreiding jeugdkader met trainersbegeleiders

Yona Valenzuela en Mohammed Menouar zullen komend seizoen een actieve rol spelen als trainersbegeleiders. Zij volgden afgelopen seizoen de cursus “coach de coach” en daarmee willen ze de startende vrijwillige trainers graag de handvatten geven die nodig zijn als trainer/coach.

Een korte introductie:

Mohammed Menouar
Voor mijn ontwikkeling als trainer/coach heb ik vorig jaar de cursus Trainersbegeleiding (Coach-to-coach) via Rotterdam Sportsupport  gevolgd. Hiermee wil ik met name de startende vrijwilligerstrainers helpen binnen A66.

Uit eigen ervaring weet ik dat er heel wat bij komt kijken bij de start van het voetbalseizoen. Je hebt te maken met nieuwe spelers, ouders, collegae, organisatorische taken, je weg vinden binnen de vereniging en het voorbereiden van de trainingen. Het is belangrijk dat dit vanaf het begin goed aangepakt wordt, immers een goed begin is het halve werk. Hierin kan ik een rol spelen als trainersbegeleider.

Hiervoor zal ik de vier kwaliteiten die ook wel de 4 inzichten worden genoemd als instrument gebruiken. Het gaat om structuren, stimuleren, individueel aandacht geven en regie overdragen.

Bij Structuren moet je denken aan afspraken maken, het bieden van duidelijkheid en structuur. Bij Stimuleren gaat het het om dat je als trainer nadruk legt op wat goed gaat en van fouten maken leer je.
Bij Individueel aandacht geven zorg je als trainer dat ieder speler gezien en erkend wordt.
Bij Regie overdragen maak je de spelers stapsgewijs verantwoordelijk voor hun leerproces.

Van belang is dat er wordt gekeken naar waar de beginnende trainer behoefte aan heeft, want niet alle trainers zijn gelijk en beginnen op hetzelfde niveau. Je zou het “begeleiden op maat” kunnen noemen. Met deze begeleiding hoop ik te bereiken dat collegae-trainers zich ontwikkelen en met plezier in een veilig klimaat kunnen werken. Dit zal weer ten goede komen van en doorwerken op de spelers. En dit is wat uiteindelijk de kern van onze rol binnen A66 moet zijn: de spelers met plezier beter leren voetballen.

Yona Valenzuela

Ik ben Yona, hoofdtrainer van onder 11 en één van de trainers van het trainersbegeleidingsteam. Ons doel is om de (nieuwe) trainer bij Alexandria’66 extra aandacht en ondersteuning te bieden tijdens de trainingen waarin thema’s als structuur bieden, individuele aandacht geven, stimuleren en zelfregie worden behandeld. Daarnaast kunnen de trainers bij het begeleidingsteam terecht voor pedagogische en didactische adviezen.  Tijdens een  begeleidingstraject van 3x 6 weken worden de leerdoelen van de trainers behandeld. Dit gebeurt middels startgesprekken, coaching on the job en (zelf)reflecties.http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html