Terugblik Algemeen Ledenvergadering

22 dec Terugblik Algemeen Ledenvergadering

De Algemeen Leden Vergadering van maandag 27 november 2017 trok ruim vijftig Alexandrianen naar ons clubgebouw. Dat zijn zo’n 20 leden meer dan de bijeenkomst in 2016. Wanneer we dan bedenken dat we 7 geregistreerde afmeldingen hadden om reden van ziek zijn of familieomstandigheden, dan kunnen we oprecht vinden dat de opkomst voor de ALV van 2017 goed was… maar kan natuurlijk nòg beter.

Bijzonder was dat Alexandria ’66 JO19-1 (voorheen A1) twee spelers had afgevaardigd. Een enorm goed initiatief van de staf! Op deze wijze wordt onze oudste jeugd meer betrokken bij de vereniging en krijgen spelers zelf ook inzicht in wat er zo al in een vereniging omgaat. Niet alleen uit nieuwsgierigheid vanwege de ALV nieuwe stijl kwamen meer leden naar de ALV. Na de pauze nam een behoorlijk aantal leden actief deel aan een open discussie. Tal van belangrijke en voor onze vereniging ook aansprekende onderwerpen kwamen aan bod. In een uitstekende sfeer is opbouwend gesproken en van gedachten gewisseld.

De tijd voor de pauze was gereserveerd om alle officiële zaken af te handelen. Met ondersteuning van een powerpoint presentatie, foto’s en zelfs bewegende beelden behandelden we de jaarverslagen, bracht de kascommissie verslag uit van haar bevindingen en vond eveneens de bestuursverkiezing plaats. Na afloop was er voor de leden nog volop gelegenheid om onder het genot van drankjes en hapjes na te praten, of een bestuurslid persoonlijk aan te spreken over een bepaald onderwerp. Met een voldaan gevoel keerden de Alexandrianen huiswaarts.

De bestuursverkiezingen:

Als opvolger van secretaris Elsbeth Vermeulen is Severt Kruithof (was 2e penningmeester) in de functie van secretaris benoemd. Binnen het bestuur komt de functie van 2e penningmeester te vervallen. Wij bedanken Elsbeth hartelijk voor haar bestuursdeelname en inzet gedurende de afgelopen jaren.

Wilbert Knol is benoemd tot bestuurslid. Wilbert geeft invulling aan de rol van vice-voorzitter.

Michael Groeneweg, bestuurslid, belast met Technische Zaken, was aftredend en niet herkiesbaar. Michael blijft lid van de technische commissie, is technisch coördinator van de JO17, JO15 en JO13. Bovendien blijft Michael nog als bestuurslid ad interim aan tot dat het bestuur voor hem een geschikte opvolger heeft gevonden.

Dick Horsmans is benoemd tot bestuurslid voor senioren en zaalvoetbal.

Voor het overzicht tot slot de volledige bestuurssamenstelling:

Voorzitter
Rob de Vries

Secretaris
Severt Kruithof

Penningmeester 
Frits Miltenburg

 

Wilbert Knol
Vice-voorzitter

Fedor de Jong
Normen en Waarden

Marco van der Sluijs
Jeugd

Michael Groeneweg
Technische Zaken a.i

Dick Horsmans
Senioren en Zaalhttp://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html