07 jan Start 2022: Tussen hoop en vrees……

Nu de dampen van de jaarwisseling zijn opgetrokken keren wij terug naar “normaal”. Hoewel?? Ook bij de start van kalenderjaar 2022 beheerst de pandemie ons leven. Hierdoor blijft de invloed op onze maatschappij van nu, en dus ook ons voetbal heel groot.

Gelukkig zijn er enkele lichtpunten:

  • op 3 januari 2022 kwam het verlossende bericht dat de basisscholen en middelbare scholen direct na de Kerstvakantie weer open gaan. Dat is heel goed nieuws!
  • ook wordt buitensporten voor jongeren tot en met 17 jaar vanaf dinsdag, 11 januari 2022 weer mogelijk tot 20:00 uur. Derhalve een verruiming met 3 uren. Sinds eind november moeten sportcomplexen immers om 17:00 uur op slot.

Dit betekent dat de trainingsmogelijkheden voor onze jeugd tot en met 17 jaar verruimd worden. Het kader in onze technische omgeving zal deze ruimte ongetwijfeld volledig benutten.

De nare keerzijde is dat voor volwassenen vanaf 18 jaar voorlopig niets verandert. Buiten sporten blijft toegestaan met maximaal 2 personen op anderhalve meter afstand tot 17:00 uur. Wat mij betreft een waardeloos gebaar van (naar ik aanneem) goede wil waarbij compleet wordt voorbij gegaan aan het aspect “teamsport”. Nee, dit getuigt niet van zuiver beleid. Zeker niet omdat al vroeg in deze pandemie werd betoogd dat de risico’s voor buitensporten gering zijn. In de overtreffende trap mogen spelers in de “B-categorie”(de recreanten) vanaf 18 jaar en ouder met ingang van 22 januari 2022 wél, maar ongetraind hun competitie hervatten om de strijd aan te gaan met teams van andere verenigingen. Op basis van eerder in deze pandemie opgedane ervaringen ligt een enorme blessuregolf op de loer.

Hervatting competitie B-categorie:

Op zaterdag, 15 januari 2022 staat een eerste programma gepland voor teams in de B-categorie. Met name onze jongste jeugd vanaf Onder 8 tot en met Onder 12 gaat hiervan profiteren. Een week later zullen ook teams vanaf Onder 13 en ouder in de B-categorie de competitie hervatten.

Volgende persconferentie op vrijdag, 14 januari 2022:

Vrijdag, 14 januari 2022 wordt een bijzonder spannende dag voor onze samenleving, voor iedereen, voor iedere sector. Natuurlijk richten wij ons primair op de sport, meer bijzonder Ons Voetbal.

De grote vraag is of, én hoe lang beperkingen nog hun greep houden op het huidige voetbalseizoen. Verlenging van beperkingen zou met name voor de competities in de A-categorie tot verstrekkende gevolgen kunnen leiden. Wordt dit het 3e seizoen op rij dat wij de competitie niet uit kunnen spelen? Ik moet er niet aan denken.

Wanneer sporters vanaf 18 jaar en ouder op korte termijn geen toestemming krijgen om in groepsverband hun trainingen te hervatten, dan dreigt opnieuw een rampscenario. Immers, alvorens na een ruime periode van stilstand de competitie te hervatten zal eerst een aantal weken volop en vrijuit getraind moeten worden om verantwoord aan deel twee van de competitie te beginnen. En zelfs dan zal veel blessureleed waarschijnlijk het gevolg zijn.

Ik loop maar niet teveel op de gang van zaken vooruit. Eind volgende week weten wij, naar ik aanneem, meer.

Rob de Vrieshttp://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html