Selectiebeleid Alexandria ’66

25 apr Selectiebeleid Alexandria ’66

Er breken weer mooie- en spannende tijden aan voor veel van de (jeugd) leden van Alexandria ’66. Voor de selectietrainers is dit een drukke- en intensieve periode waarin zij verantwoordelijk blijven voor hun huidige team maar ook hun inspanningen moeten verrichten voor het nieuwe seizoen. Bij het samenstellen van de nieuwe selectieteams worden zij ondersteund door de Technische Commissie, Leeftijdscoördinatoren, Trainers en Adviseurs. Deze periode vergt heel veel communicatie en overleg. De selectieprocedure is eigenlijk een constant proces en duurt dus in theorie het gehele seizoen. In de praktijk vindt het samenstellen van de teams bij Alexandria ’66 plaats in de maanden april, mei en juni. In- en overschrijven naar A categorie kant tot en met 15 juni 2019.


Doel samenstellen selectieteams
Het doel van een selectieprocedure is komen tot een kwalitatief waardige selectie waarin spelers zich op individuele basis maximaal kunnen ontwikkelen. Een selectieprocedure dient integer, oprecht en eerlijk te verlopen waarbij elke speler objectief beoordeeld dient te worden. Naast kwalitatieve eigenschappen zoals techniek, tactiek, coördinatie, kracht en uithoudingsvermogen spelen Normen & Waarden hierin een zeer grote rol. Van een selectiespeler wordt verwacht dat hij een voorbeeldfunctie vertolkt en de club op een positieve manier uitdraagt. Goed- en normaal gedrag vertonen bij Alexandria ’66 wordt minimaal verwacht van elk lid, dit staat beschreven in het Convenant van Goed Gedrag. Er wordt niet geselecteerd op goed gedrag, wel kunnen spelers die zich (hebben) misdragen of geen selectie-waardig-gedrag hebben vertoond buiten de selectie worden gehouden.


Voorwaarden/ uitgangspunt/ intentie
Bij het selecteren van de jeugdselecties dient er rekening gehouden te worden met de onderstaande volgorde met als reden dat het een voordeel is al bij Alexandria ’66 te spelen:

1. Spelers die al lid zijn bij Alexandria ’66 worden als eerst beoordeeld. Hierin spelen de huidige trainer, de nieuwe trainer, de Technische Commissie en de leeftijdscoördinator een belangrijke rol in. Er volgt een advies voor het nieuwe seizoen. Dit proces kan een aantal weken tot maanden duren. Er is veel onderlinge communicatie vereist;

2. Spelers met een Alexandria ’66 verleden worden als tweede getest, zij krijgen vooralsnog de voorkeur boven nieuwe- en onbekende leden. Dit zijn spelers die terug keren van een BVO;

3. Spelers die door Alexandria ’66 leden worden voorgedragen (door een lid) kunnen worden uitgenodigd en worden getest indien er nog plek is binnen de selectie;*

4. Als laatste worden de externe aanmeldingen in het proces toegevoegd. Het is aan de technisch commissie in samenspraak met de selectie trainers of spelers in aanmerking komen voor een proeftraining met de mogelijkheid zich te bewijzen voor een bepaald niveau.**
* De Technische Commissie en het Jeugdbestuur zijn eindverantwoordelijk bij spelers die worden voorgedragen;
** Externe spelers kunnen wel eerder in het proces deelnemen aan proeftrainingen, maar bij het definitief samenstellen van de teams wordt pas bepaald of een externe wordt aangenomen.


Afwijken
Een selectietrainer mag en kan afwijken van bovenstaande uitgangspunten maar zal dit wel op individuele basis moeten verantwoorden bij de Technische Commissie. Hier zal dus een integere en juiste uitleg voor nodig zijn.

Kansen voor recreanten
Uiteindelijk heb je als speler pas echt kans op een selectieteam als je daadwerkelijk deel neemt aan een (proef)training waarbij desbetreffende speler daadwerkelijk ook voldoet aan de voorwaarden van minimaal 2e divisie niveau. Wij proberen elk lid een kans te geven maar in de praktijk wilt dit niet altijd lukken. Dit kan bijvoorbeeld doordat:

  • desbetreffende speler niet kan deelnemen aan een training omdat hij op die dag niet beschikbaar is;
  • desbetreffende speler door zijn trainer en/of leeftijdscoördinator niet wordt aangemerkt als ‘kanshebber’ voor de selectie.

 

Conclusie
Het kader van Alexandria ’66 steekt elk jaar heel veel tijd en energie in het samenstellen van de nieuwe teams. Heel veel van deze mensen doen dit vrijwillig waarbij het belang van het lid voorop staat. Ik hoop als Hoofd Opleiding dat leden en hun ouder(s)/ verzorger(s) respect hebben voor deze mensen.

 

Mocht je vragen hebben over de selectieprocedure, stuur een mail naar Michael Groeneweg via info@a66.nl
http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html