12 aug Robert Fister (voormalig lid jeugdbestuur) overleden

In de laatste week van de maand juli bereikte ons het droeve bericht, dat Robert Fister op 23 juli 2023 op 62-jarige leeftijd plotseling is overleden.

Robert raakte destijds bij v.v. Alexandria’66 betrokken nadat zoon Julian zich als jeugdlid had aangemeld. Robert bleek een meer dan betrokken ouder. Robert bleek al snel bereid om belangeloos als vrijwilliger trainer en teambegeleider te worden. Daar bleef het niet bij. Na enkele jaren trad Robert toe tot het jeugdbestuur van onze vereniging, en werd belast met de coördinatie van de E-pupillen. Die functie oefende Robert enkele jaren uit.

In die tijd raakte ook zijn echtgenote Cock Melisse steeds meer betrokken en  geïnteresseerd. Cock trad toe tot de Waarden en Normen commissie.

Op 28 mei 2021 werden Robert en Julian geconfronteerd met het plotselinge overlijden van echtgenote en moeder Cock op de zeer jonge leeftijd van 58 jaar.

Nu, ruim 2 jaar later, verliest Julian ook zijn vader op een heel jonge leeftijd.

Robert is op maandag, 31 juli 2023 begraven te Rotterdam-Crooswijk.  

Deze kennisgeving is vertraagd vanwege vakantie.

Onze gedachten gaan uit naar Julian. Een jonge twintiger die nu al als enig kind zijn moeder en vader heeft verloren.

Wij wensen Julian enorm veel sterkte en kracht om dit zware verlies te verwerken.

Robert en Cock blijven in onze herinneringen voortleven als betrokken en bereidwillige ouders.

Namens het bestuur v.v. Alexandria’66,

Voorzitter Rob de Vries.

 http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html