Rob de Vries kandidaat voorzitterschap

24 sep Rob de Vries kandidaat voorzitterschap

Het bestuur van Alexandria ’66 heeft Rob de Vries gevraagd zich kandidaat te stellen als nieuwe voorzitter tijdens de Algemene Leden Vergadering op 17 november 2015. Op de jaarlijks terugkerende vergadering zal huidig voorzitter Hans Poerschke zijn stokje na vijf
jaar doorgeven aan een waardig opvolger.

Rob de Vries heeft het verzoek van het bestuur in overweging genomen en tijdens de bestuursvergadering op 15 september 2015 kenbaar gemaakt dat hij in gaat op de wens van collega bestuurders om zich kandidaat te stellen. Dit houdt in dat het bestuur van de Rotterdammers Rob de Vries zal voordragen in de functie als voorzitter van voetbalvereniging Alexandria ’66.

In overeenstemming met onze statuten en het huishoudelijk reglement zal de agenda, tevens te beschouwen als officiële uitnodiging, tenminste 14 dagen vóór de Algemene Leden Vergadering worden gepubliceerd.

Toegang tot de Algemene Leden Vergadering hebben alle leden van de voetbalvereniging Alexandria ’66, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst (artikel 17, lid 1a van statuten).

In overeenstemming met artikel 11, lid 2a van de statuten, kunnen tot aan de aanvang van de Algemene Leden Vergadering door het bestuur of door ten minste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie van voorzitter.

Volgens het huishoudelijk reglement (artikel 17, lid 8) kunnen tegenkandidaten tot aanvang van de vergadering schriftelijk aan de secretaris worden opgegeven, vergezeld van een bereidverklaring van de betreffende tegenkandidaat.

Namens het bestuur,

Fedor de Jong,
Secretaris Alexandria ’66http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html