Opzeggen Lidmaatschap bij een vereniging

15 mei Opzeggen Lidmaatschap bij een vereniging

Soms komt er een einde aan het lidmaatschap van onze vereniging. Omdat een speler of speelster echt wil stoppen met voetballen, wil gaan voetballen bij een andere vereniging of om welke andere reden dan ook. Voor het beëindigen van het lidmaatschap gelden wel de volgende spelregels:

– Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig voetbalseizoen en dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni;

– Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd middels een brief of email aan:

Alexandria’66 t.a.v. Secretaris, Leningradweg 50, 3066 SH Rotterdam,
1esecretaris@a66.nl

 

– Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is het contributiebedrag voor het gehele voetbalseizoen verschuldigd;

– Mondelinge opzeggingen aan leiders, trainers e.a. zijn niet rechtsgeldig;

– Indien een lid niet vόόr 30 juni zijn/haar lidmaatschap schriftelijk heeft opgezegd,  wordt voor het nieuwe voetbalseizoen het volledige contributiebedrag weer in rekening gebracht;

– Na binnenkomst van een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap wordt gekeken of u geen financiële (of andere) verplichtingen meer heeft ten opzichte van de vereniging en krijgt u per e-mail een bevestiging van de uitschrijving;

– Voor spelers die een overschrijving naar een andere vereniging aanvragen wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd per 1 juli. Nieuwe spelers worden automatisch lid per 1 juli;

Voor spelers die in het nieuwe seizoen voor een andere vereniging willen uitkomen, geldt het volgende:

  1. Een speler meldt zich bij de nieuwe vereniging met zijn/haar relatiecode.
  2. De speler vult en ondertekent een inschrijfformulier in bij de nieuwe vereniging.
  3. De nieuwe vereniging vraagt het overschrijvingsverzoek digitaal aan.
  4. De oude vereniging geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving.

Alexandria’66 geeft alleen akkoord voor overschrijving indien aan alle financiële en kleding verplichtingen zijn voldaan.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Voetbalvereniging Alexandria’66

Severt Kruithof, secretaris

 http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html