Openstaande contributies (helaas) naar incassobureau

17 mrt Openstaande contributies (helaas) naar incassobureau

Dit is een belangrijk bericht voor de leden die van hun contributie en vrijwilligersbijdrage over dit seizoen. Ons geduld is op: openstaande vorderingen gaan naar Incassobureau. Het gaat om de volgende leden:

  • nog niets hebben betaald;
  • of hun toezegging om in termijnen te betalen niet zijn nagekomen.

 

Het verenigingsjaar start op 1 juli (2016). Vanaf augustus zijn enkele vrijwilligers dagelijks bezig om de voornaamste inkomstenbron van de vereniging van onze leden te ontvangen. Een aantal (ouders van jeugd-)leden heeft alle verzoeken, oproepen en herinneringen ten spijt niet de beleefdheid genomen om

  • het verschuldigde bedrag te betalen;
  • contact op te nemen teneinde afspraken te maken over een betaling in termijnen;
  • hun toezegging om het verschuldigde bedrag gespreid in termijnen te voldoen, na te komen.

 

Niet betalen of toezeggingen niet nakomen is in meerdere opzichten onacceptabel, en leidt tot  (financiële) problemen voor onze vereniging.

Hierom is nu op 15 maart 2017 de maat vol, en worden wanbetalers geconfronteerd met een toenemende schuld omdat de kosten van de incassoprocedure in rekening worden gebracht bij de weigeraars.

Deze maatregel is een unaniem bestuursbesluit.

Rob de Vries,

Voorzitter v.v. Alexandria’66http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html