31 dec Op de drempel van 2023

Nu de Kerstdagen al weer achter ons liggen is het de hoogste tijd om vooruit te blikken, en dan in het bijzonder op onze vereniging. Ons Alexandria’66 staat voor enorme uitdagingen: 2023 wordt in meerdere opzichten een zeer belangrijk jaar!

Financieel / Energie:

Sportverenigingen hebben het zwaar. Oók Alexandria’66 moet nadrukkelijk op de kosten letten. Iedereen kan helpen! Heel simpel door bij voorbeeld korter te douchen, en de (veld)verlichting niet langer te laten branden dan strikt noodzakelijk. Wees zuinig met energie.

Alexandria’66 komt in aanmerking voor nieuwbouw:

Ik verwacht, dat het bestuur binnenkort (januari 2023) meer kan vertellen over de laatste ontwikkelingen. Niet alleen de groei van onze vereniging maakt dat de urgentie toeneemt.

v.v. Alexandria’66: sterk merk:

Onze vereniging groeit nog steeds. De grens van 1200 leden is gepasseerd. Daarnaast een wachtlijst. Ik ben overtuigd: die groei hebben wij zelf teweeg gebracht door goed te presteren. Wij weten allen ook, dat wij als club de nodige verbeterpunten hebben. Wij moeten daar in 2023 samen aan werken.

Vrijwilligersbeleid, vrijwilligerstekort, vrijwilligers werven:

Een werkgroep brengt in samenwerking met het bestuur en andere kaderleden niet alleen onze organisatie in kaart, óók de vacatures en onze behoeften, zowel primair en secundair. Om onze organisatie te versterken en verbeterpunten te realiseren zijn beduidend meer vrijwilligers nodig. Het vertrouwen is groot dat in het voorjaar 2023 wordt begonnen met het benaderen van kandidaat vrijwilligers. In onze vereniging is ruim voldoende potentie aanwezig om volgend jaar belangrijke stappen te zetten door een aantal wensen te verwezenlijken en de nodige vacatures in te vullen.

Alexandria’66 is “multi culti”:

Wij leven in een multiculturele samenleving. Dat is Nederland, dat is Rotterdam in het bijzonder. Ik prijs mij gelukkig, dat onze vereniging een ware afspiegeling is van de Rotterdamse burgerij. In onze vereniging zie ik breed gedragen heel veel respect. In ons jeugdkader zie ik leden vanuit verschillende culturen goed samenwerken. Ik zie dit in meerdere onderdelen van onze vereniging maar stel ook vast dat die verbinding nog niet overal tot stand is gekomen. Op dit vlak is nog genoeg te doen.

Een mooie sfeervolle jaarwisseling:

Ik wens iedereen een bijzonder fijne, incidentvrije jaarwisseling. Maak er een mooie avond van. En wat betreft 2023 heel veel geluk, succes, sportiviteit en respect, en bovenal een goede gezondheid! Laten wij samen werken aan de optimalisatie van onze mooie vereniging.

Alexandria’66 staat voor “een ‘sportieve ontmoetingsplaats’ waar iedereen welkom is en waar we elkaar sterker maken.” SAMEN STERKER!

Zie ons clubkompas tegenover de toiletten in ons clubgebouw.

Tot zaterdag, 7 januari 2023!

Onze Nieuwjaarviering vanaf 16:00 uur. Jij komt toch ook?!

Zie de aankondiging op onze website, en spoedig ook op instagram en facebook.

Rob de Vries,

Voorzitter v.v. Alexandria’66http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html