Onze toekomst

03 mei Onze toekomst

Onze Toekomst – Toekomst v.v. Alexandria’66 – Toekomst Sportpark Oosterflank

Onze vereniging, de v.v. Alexandria’66 is gedurende de Corona pandemie niet stil gevallen. Integendeel!

De mogelijkheden om binnen de lijnen van de overheidsmaatregelen te blijven sporten, bewegen en ontwikkelen worden op onze vereniging nog steeds volop benut. Zowel op de trainingsavonden en op de zaterdag staan veel trainers en kaderleden continu klaar om onze jeugd te faciliteren. Het is óók goed om te zien dat onze senioren, eveneens binnen de richtlijnen van de overheid, week in week uit op ons sportpark actief zijn.   

Blik op de toekomst

Onze vereniging, de v.v. Alexandria’66 (A’66) blijft zich verder (door)ontwikkelen. Bovendien willen wij méér zijn dan een voetbalvereniging. De slogan “Alexandria’66, meer dan voetbal” dateert van 2016. Onze slogan is geen loze kreet, geen loze ambitie gebleken.

Onze maatschappelijke betekenis uitbreiden

De afgelopen jaren zette A’66 al eerste stappen om zich óók maatschappelijk te onderscheiden. A’66 is er niet alleen voor haar leden maar pakt ook haar maatschappelijke rol voor de wijk en de stad.

Een bijzonder mooi voorbeeld hiervan is dat A’66 dankzij de inzet van zo’n 25 á 30 clubvrijwilligers alleenstaande ouderen in het weekeinde voor de Kerst een onvergetelijke dag bezorgt door middel van een uitgebreide Kerstlunch op locatie met muziek, zang en bingo. Zelfs het vervoer per touringcar is tot in de puntjes geregeld.

Voor kinderen organiseert A’66 buiten het “gewone” voetbal om andere activiteiten zoals                   
-speciale training aan autistische kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar die niet in staat zijn deel te nemen aan reguliere teamsporten                                                                                                                        
-sport- en speldagen voor kinderen van 7-12 jaar in schoolvakanties                                                                 
-kinderen kunnen in samenwerking met basisscholen kennis maken met het voetbal en wordt gewezen op het belang van sporten = bewegen en gezond leven.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat al is gedaan en bereikt maar we willen als A’66 nog meer betekenen voor onze leden, de bewoners in ons gebied Prins Alexander en de stad Rotterdam.

Via onze Nieuwsbrieven informeerden wij onze leden.

Samenwerking/samenwerken

A’66 zoekt steeds meer contact met andere partners om samenwerking aan te gaan en activiteiten te organiseren. Hierbij is ook onze missie “Alexandria ’66 Samen Sterker” van belang door steeds meer leden actief bij de club te betrekken.

Onze ambities realiseren

A’66 wil graag doorpakken. A’66 wil verder groeien, niet alleen als voetbalvereniging. En zowel kwantitatief als kwalitatief. Er zijn tal van plannen, tal van ideeën. A’66 heeft zijn ambities geformuleerd. Echter is volstrekt helder dat onze huidige accommodatie (sportpark en clubgebouw) de realisatie van onze ambities en ook onze groei op termijn steeds meer in de weg zal staan.

Werkgroep Ontwikkeling Sportcomplex Oosterflank A2024

Op 9 november 2020 gaf het bestuur een opdracht aan de toen inmiddels geformeerde werkgroep. Hierover informeerde het bestuur haar leden via de Nieuwsbrief van november 2020. Ons bestuur heeft de wens voor een nieuw en duurzaam clubgebouw c.q. het huidige clubgebouw te vernieuwen en te verduurzamen, alsmede het gehele sportcomplex geschikt te maken voor het heden en de toekomst.

Via onze Nieuwsbrieven van maart en mei 2021 informeerden wij onze leden.

De werkgroep vertaalde de wens van ons bestuur in een plan, en stelde hiervan een document op.

Presentatie en uitreiking document aan de wethouder van o.a. Sport van de Gemeente Rotterdam

Wethouder Sven de Langen kwam op dinsdag, 20 april 2021 vergezeld van een beleidsmedewerker persoonlijk naar Sportpark Oosterflank om de presentatie van dit document bij te wonen en in ontvangst te nemen. Rijn Vogelaar (lid van de werkgroep) gaf een uitstekende presentatie waarna Hans Korevaar in zijn rol van voorzitter van de werkgroep het document aan de wethouder overhandigde.

Dit document wordt binnenkort nog met onze leden gedeeld.

Hoe verder?

In dit stadium dienen wij af te wachten. Binnen de Gemeente Rotterdam gaan medewerkers en adviseurs aan de slag, onder meer met ons document. Binnen Rotterdam vond eerder van meerdere verenigings- en clubgebouwen een schouw plaats en zal uiteindelijk op termijn (verwachting: na de zomervakantie) de Gemeenteraad van Rotterdam een besluit nemen over tal van zaken, zo ook ten aanzien van de v.v. Alexandria’66.

Wethouder Sven de Langen maakte ons duidelijk geen toezegging te kunnen doen. De wethouder gaf wel blijk dat hij zowel de presentatie als het document zelf “onderscheidend” vond. Later dit jaar vernemen wij dus meer hierover.

Oprecht veel dank en waardering!

De leden van de Werkgroep Ontwikkeling Sportcomplex Oosterflank A2024 hebben enorm goed werk verricht. Wij danken Hans Korevaar, Hala Fawzi, Mustapha El Kaouass, Rijn Vogelaar en Wilbert Knol tot zover bijzonder hartelijk voor hun inzet, enthousiasme, vrije tijd en natuurlijk óók voor de “onderscheidende” kwaliteit van hun werkzaamheden.

Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in deze hopen wij ook in de toekomst bij een eventueel vervolgtraject gebruik van hun diensten te kunnen en mogen maken.

Namens het bestuur,

Rob de Vries, voorzitter.http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html