Onze jeugdorganisatie: van oud naar nieuw

06 jul Onze jeugdorganisatie: van oud naar nieuw

Een bijzonder groot deel van ons ledenbestand kent hen allemaal: onder aanvoering van
jeugdvoorzitter Marco van der Sluijs zorgde Marco samen met Anildo Pires, René Reynders, Rene de
Korte, Jos van Lier, Shalindra Goerdial, Indira Mendonca en last but not leas Jos Rombouts vele,
vele jaren voor een goed georganiseerde jeugdafdeling waarin naast de dagelijkse en wekelijkse
activiteiten ook veel andere zaken zijn gerealiseerd.

Hoewel aan die periode is in 2019 een einde gekomen, zijn een aantal leden van het voormalige
jeugdbestuur nog steeds binnen de club actief. Shalindra en Indira bleven in hun functie van
leeftijdscoördinator aan en vervullen ook andere taken binnen de club. Anildo en Rene de Korte
bleven tot 1 oktober 2019 in hun functie van leeftijdscoördinator aan om de overgang naar het
nieuwe seizoen zo goed mogelijk te laten verlopen. Marco maakt zich binnen de vereniging sterk om
het meisjesvoetbal in samenwerking met andere kaderleden nog beter op de rit te krijgen en vooral
uit te breiden. Rene de Korte en Jos van Lier zijn op andere wijze/in een andere rol nog steeds actief
betrokken bij de club.

Hoofd wedstrijdzaken Jos Rombouts maakte eveneens geruime tijd al geen deel meer uit van het
jeugdbestuur. Toch bleef hij het afgelopen seizoen nog tot en met de laatste dag van het
verenigingsjaar 2019-2020, 30 juni 2020 de vereniging dienen in die functie door alle voorkomende
en noodzakelijke werkzaamheden op het gebied van wedstrijdzaken keurig en vakkundig te
behandelen.

Namens het bestuur dank ik allen bijzonder hartelijk voor de vaak intensieve en prettige
samenwerking, alle getoonde inzet en grote betrokkenheid gedurende een lange reeks van jaren.
Wij prijzen ons gelukkig dat een groot aantal leden van het oude jeugdbestuur nog steeds binnen
de club actief is. Dit wordt enorm gewaardeerd!

Het afgelopen seizoen is hard gewerkt aan een nieuwe organisatie. Hierover meer in de maand
augustus.

Namens het bestuur,

Rob de Vrieshttp://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html