Onderzoek incident afgerond

28 nov Onderzoek incident afgerond

De Normen en Waarden commissie in samenwerking met de voorzitter van Alexandria ’66 heeft de afgelopen weken overuren gedraaid naar aanleiding van een incident tussen twee jeugdteams van NeptunusSchiebroek en Alexandria ’66. De conclusie naar vele gesprekken is: Van molestatie van de scheidsrechter was geen sprake. Van een aanslag evenmin!

Na de vroegtijdig beëindigde voetbalwedstrijd op zaterdag, 29 oktober 2016 tussen jeugdteams van Neptunus-Schiebroek en Alexandria’66 moest de v.v. Alexandria’66 het flink ontgelden. Het incident werd flink uitvergroot nadat nog diezelfde middag het incident wereldkundig was gemaakt.

Onder andere het AD en RTV Rijnmond besteedden aandacht aan dit incident. Voorzitter Rob de Vries van Alexandria’66 sprak daags na het incident resoluut zijn afkeuring uit, kondigde een nader onderzoek aan en stelde maatregelen in het vooruitzicht.

Sommigen stonden direct klaar om hun mening te geven. Enkele lieden bekritiseerden Alexandria’66 in felle en onbeheerste bewoordingen zonder te weten wat er exact was gebeurd, zonder inhoudelijk op de hoogte te zijn. Niet gehinderd door kennis van zaken maakten enkelen zich – soms zelfs anoniem – schuldig aan riooljournalistiek. De v.v. Alexandria’66 deed vanaf zondag, 30 oktober 2016 exact wat de KNVB na ernstige incidenten van verenigingen verlangt en verwacht: daags na het incident aanvangen met een onderzoek en voortvarend te werk gaan.

De ouder die in dit geval tegen alle regels in het veld op ging en de scheidsrechter duwde, kreeg direct op zondag een voorlopige sanctie opgelegd in afwachting van nader onderzoek. Hij is tevens uitgenodigd voor een gesprek en het afleggen van een verklaring. Ook die zondag is contact opgenomen met het bestuur van Neptunus-Schiebroek om onder meer te informeren naar het welzijn van – in dit geval – de scheidsrechter. Een teamgesprek met spelers, begeleiding én de ouders werd voorbereid. Ouders van het team JO-13-5 legden geheel onafhankelijk op basis van hun eigen waarnemingen een getuigenverklaring af.

Alles was er op gericht om door middel van onderzoek op korte termijn zoveel mogelijk informatie in te winnen en feiten vast te stellen over de ware toedracht en omstandigheden.

Het kader van Alexandria’66 slaagde hierin door middel van gedegen onderzoek. Zodoende kon aan de KNVB onder meer de aanklacht worden weerlegd dat spelers van Alexandria’66 spelers van Neptunus-Schiebroek zouden hebben geslagen.

Dat een ouder absoluut ten onrechte het speelveld opging en de scheidsrechter duwde, staat vast. Vanwege dit kwalijke en verwerpelijke gedrag heeft het bestuur van Alexandria’66 de voorlopige sanctie ten aanzien van deze ouder op grond van de onderzoeksresultaten na een goed en keurig gesprek omgezet in een onvoorwaardelijke sanctie door hem de toegang tot het terrein van v.v. Alexandria’66 te ontzeggen tot 1 juli 2017. De ouder is tevens nadrukkelijk verzocht om tot die datum geen uitwedstrijden te bezoeken. De ouder toonde heel duidelijk spijt en is zich zeer bewust dat wat hij heeft gedaan, niet kan, schadelijk is voor de voetbalsport en niet geaccepteerd wordt.

Onderzoek toonde aan dat deze ouder, en met hem tenminste 5 getuigen, had waargenomen dat zijn zoon op het veld door een volwassene hardhandig was beetgepakt en op de grond gegooid. Die daad had enig letsel tot gevolg. Een huisarts stelde op basis van de klachten van de speler een lichte hersenschudding vast. De ouder wilde verhaal halen bij de begeleider van het jeugdteam van Neptunus-Schiebroek. De scheidsrechter was absoluut niet zijn doel. Van molestatie van de scheidsrechter was beslist geen sprake. Van een aanslag evenmin.

Onze vereniging kreeg van de KNVB een geldboete van € 50,- opgelegd: begeleiding en toeschouwers van ons JO-13-5 elftal maakten zich schuldig aan het (bij herhaling) collectief leveren van commentaar op de scheidsrechter. Laat dit voor iedereen, en alle betrokkenen in het bijzonder een goede les zijn: iedere scheidsrechter (ver)dient met respect en waardering te worden behandeld, ook wanneer we niet tevreden zijn over zijn prestatie. Respect en waardering moet er voor iedereen zijn, ongeacht functie en betrokkenheid!

Het bestuur van Alexandria’66 verwerpt met kracht iedere vorm van slecht gedrag op en rond de velden in het volle besef dat dit niet alleen de vereniging raakt. Ieder incident is schadelijk voor de voetbalsport en brengt de goede naam van de voetballerij in diskrediet. De v.v. Alexandria’66 neemt met medeweten en waardering van de KNVB haar verantwoordelijkheid in die situaties waarin, en de momenten waarop dat nodig is.

Het bestuur van Alexandria’66 verwerpt tevens met kracht, dat allerlei mensen in de voetballerij zich op afstand, en niet gehinderd door enige kennis van zaken met een incident bemoeien en een vereniging in een kwaad en verkeerd daglicht stellen. Óók daar is de voetballerij en de KNVB niet bij gebaat.

Het zou veel beter zijn geweest wanneer het vuurtje niet volkomen onnodig was opgestookt. Laat iedereen zich voortaan vooral met zijn/haar eigen zaken bemoeien. Daar zijn alle vrijwilligers in de voetballerij al druk genoeg mee.

Rob de Vries,

Voorzitter v.v. Alexandria’66http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html