Officiële uitnodiging Algemeen Leden Vergadering 2017

16 nov Officiële uitnodiging Algemeen Leden Vergadering 2017

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van v.v. Alexandria’66, te houden op maandag 27 november 2017. Aanvang 20:00 uur in het clubgebouw.

Beste Leden,

Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de jaarlijkse ALV op maandag 27 November om 20:00 uur in ons clubgebouw.

 • Alle stukken en jaarverslagen zijn per email op te vragen bij Severt Kruithof: skruithof56@gmail.com.
 • Bij de vergadering zijn de stukken en jaarverslagen ook beschikbaar, ter inzage of om mee te nemen.
 • De agenda voor deze avond treffen jullie onderaan deze pagina aan.Tijdens de ALV vindt de bekrachtiging plaats van de voorgestelde benoeming van Bestuursleden als volgt:
 • Secretaris Elsbeth Vermeulen: is aftredend en niet herkiesbaar;
 • Bestuurslid Michael Groeneweg: belast met Technische Zaken, is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar;
 • In de nieuwe samenstelling van het bestuur vervalt de functie van 2e Penningmeester ingevuld door Severt Kruithof.

In overeenstemming met Artikel 8, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement wordt de secretaris in functie gekozen.

 

Het bestuur stelt de ledenvergadering voor:

 • Severt Kruithof te benoemen in de functie van secretaris voor een periode van 3 jaren;
 • Michael Groeneweg te benoemen tot bestuurslid Technische Zaken a.i. tot het moment dat de ALV de benoeming van een conform de Statuten aangemelde permanente kandidaat heeft bekrachtigd. Het bestuur maakt een profielschets voor de functie van Voorzitter Technische Commissie, tevens bestuurslid Technische Zaken en gaat vervolgens op zoek gaan naar een kandidaat in overeenstemming met die profielschets. Michael Groeneweg is bereid gevonden om voorlopig deze functie te blijven waarnemen.
 • Wilbert Knol te benoemen tot bestuurslid voor een periode van 3 jaren. Wilbert wordt vice-voorzitter;
 • Dick Horsmans te benoemen tot bestuurslid voor een periode van 3 jaren. Dick wordt bestuurslid voor het senioren- en zaalvoetbal.

In overeenstemming met Artikel 11, lid 2a van de Statuten kunnen tot aan de aanvang van de Algemene Ledenvergadering door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaat bestuursleden schriftelijk worden aangemeld bij de waarnemend secretaris Severt Kruithof.

 

Alle leden zijn van harte uitgenodigd!

Namens het bestuur,

Rob de Vries,

Voorzitter.

 

Agenda

20:00 uur:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag ALV 15-11-2016
 4. Presentatie seizoen 16/17
 5. Jaarverslag 2016/2017 van de Secretaris
 6. Financieel Jaarverslag 16/17, Begroting 17/18
 7. Verslag Kascommissie
 8. Investeringen 17/18
 9. Contributievoorstel 18/19
 10. Benoeming Kascommissie
 11. Bestuursverkiezingen

 

21:00 – 21:15 uur: pauze

21:15 – 22:00 uur:

 1. Beleidsplan 2018 – 2023
 2. Beantwoording voor de pauze genoteerde vragen
 3. Rondvraag en discussie

Vanaf 22:00 uur

Borrel en napraten, waarbij gelegenheid voor de leden om nog met bestuursleden persoonlijk in gesprek te gaan over bepaalde onderwerpen of vragen die leven.

 http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html