Normen en Waarden

02 nov Normen en Waarden

Alexandria ’66 vindt het belangrijk dat haar leden binnen maar ook buiten de vereniging met respect met elkaar omgegaan. Wanneer zich een incident voordoet waarbij sprake is van een overtreding van onze binnen ons Normen en Waarden beleid vastgestelde gedragsregels, dan wordt het incident conform het vastgestelde beleid beoordeeld door de Normen en Waarden commissie.
De gedragsregels zijn beschreven in het statuut Normen en Waarden. Het statuut is zeer binnenkort terug te vinden via een link ter inzage. Ook kan deze worden opgevraagd via de commissie.

 

1. Meldingen kunnen via de coördinatoren of het (jeugd)bestuur worden gedaan.

2. De commissie past in de te behandelende zaken hoor en wederhoor toe en maakt hier een verslag van.

3. De commissie adviseert op grond van zijn bevinden het bestuur over een eventueel te nemen besluit/maatregel.

4. Het bestuur neemt een besluit over de eventuele sanctie(s) waarna dit aan het lid / de ouders van een jeugdlid wordt meegedeeld.

 

De commissie bestaat uit Anildo Pires, Corine Moerman, Edwin Stuut, Fedor de Jong, Giovanni Burke en Jerrol Neral.http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html