Normen en Waarden beleid

Normen en Waarden 

 

Alexandria ’66 vindt het belangrijk dat zijn leden met respect met elkaar omgaan binnen de vereniging. 

 

Wanneer zich een incident voordoet waarbij sprake is van een overtreding van onze binnen ons Normen en Waarden beleid vastgestelde gedragsregels, dan wordt het incident conform het vastgestelde beleid beoordeeld door de Normen en Waarden commissie. 

 

De gedragsregels zijn beschreven in het statuut Normen en Waarden. 

 

Het statuut is via onderstaande link voor inzage te vinden. 

 

Meldingen kunnen via de coördinatoren of het (jeugd)bestuur worden gedaan.  

U kunt ook het contactformulier op deze website gebruiken. 

 

Voor ongewenst gedrag kan een ieder rechtstreeks contact opnemen met de Vertrouwenspersoon via de mail: vertrouwenscontactpersoon@a66.nl en op het  

nummer 06-39710949 (bij geen gehoor stuur e-mail) 

 

De commissie past in de te behandelende zaken hoor en wederhoor toe en maakt hier een verslag van. De commissie adviseert op grond van zijn bevinden het bestuur over een eventueel te nemen besluit/maatregel. Het bestuur neemt een besluit over de eventuele sanctie(s) waarna dit aan het lid / de ouders van een jeugdlid wordt meegedeeld. 

 

De commissie bestaat uit: 

Fedor de Jong (voorzitter), Fiona Sijahailatua en Edwin Stuut. 

Statuut Waarden & Normen (Download)
Alexandria op de Social Media
http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html