Nieuwsbrief november 2020

02 nov Nieuwsbrief november 2020

Beste Alexandrianen,

Het eerste kwart van het seizoen 2020-2021 zit er inmiddels op. Een zeer bijzondere periode waarin we gelukkig weken achter elkaar gewoon hebben kunnen trainen en voetballen met aanwezigheid van toeschouwers. Helaas was dat de afgelopen weken niet meer mogelijk en zitten we nu in een periode waarin we slechts onderling mogen voetballen. Het is helaas even niet anders.

Vanuit de vereniging willen we jullie als leden en ouders een groot compliment maken voor de manier waarop jullie met alle aangepaste regels zijn omgegaan. Datzelfde geldt ook voor alle trainers en begeleiders die ondanks de vervelende maatregelen elke week weer hun energie gestopt hebben in het team wat ze trainen en coachen. Het wordt nog wel eens vergeten dat dit allemaal vrijwilligerswerk betreft waarbij mensen hun vrije tijd inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan een stuk spelplezier en ontwikkeling van de kinderen.

In deze nieuwsbrief een aantal onderwerpen die we met jullie willen delen:

  • Korte terugblik op de eerste 3 maanden
  • Onze visie op voetbal
  • Blik naar de toekomst
     

Korte terugblik
Het begin van een nieuw seizoen is meestal een hectische periode. Met veel nieuwe leden en nieuwe teams is het dan vaak nog even zoeken naar de juiste structuur en balans. Mede door de voorbereidingen in juni verliep dat gehele proces een stuk beter. We zijn er trots op dat we voor elk team een trainer/coach hebben staan die vol enthousiasme aan de slag zijn gegaan. Met de aanwas van nieuwe leden zullen er vooral vanuit die groep weer nieuwe ouders op moeten staan die het stokje verder overnemen.

Daarnaast hebben we bij de jeugd maar liefst 8 nieuwe lijncoordinatoren die als verlengstuk werken van onze twee hoofdcoordinatoren. Dat werkt zeer prettig en op die manier kunnen zaken snel opgepakt worden.

Ook zijn we dit seizoen gestart met het betrekken van de selectiespelers bij werkzaamheden voor de vereniging. Zo zijn er de afgelopen maanden jeugdspelers geweest die wedstrijden bij de jongste jeugd hebben gefloten of geholpen hebben in de commissiekamer om onze gasten te ontvangen.

Dit zijn voorbeelden dat onze missie “Alexandria ’66 Samen Sterker” stapje voor stapje verder wordt uitgerold. We beseffen ons ook wel dat we daar nog heel veel stappen in kunnen en moeten maken. We zijn dan ook nog steeds druk bezig om te zoeken naar manieren waarop we zoveel mogelijk leden kunnen betrekken bij onze vereniging.

Voetballend gezien zien we vooral heel veel blije gezichten op het complex en dat doet ons goed. Soms is het helaas zo dat een team wat te hoog of te laag is ingedeeld, maar ook dat komt vaak goed gedurende het seizoen door herindelingen vanuit de KNVB.

Ons nieuwe proces mbt teamindelingen voor het nieuwe seizoen loopt inmiddels ook al en in dat kader zijn al onderlinge wedstrijden georganiseerd, opvallende spelers in kaart gebracht en is er al een eerste talentendag geweest.

Financieel gezien is het ook voor onze vereniging een moeilijke tijd. Door het gemis van kantine-inkomsten en andere kosten die gewoon doorlopen is het ook voor onze vereniging een behoorlijke klus om het hoofd boven water te houden in deze tijd. We hopen dan ook echt op passende verdere steunmaatregelen vanuit de overheid.
 

Visie op voetballen
Binnen onze visie op voetballen zijn plezier en ontwikkeling in een veilige omgeving de belangrijkste pijlers. Zonder veilige, vertouwde omgeving is er geen plezier en plezier en zelfvertrouwen zijn de basis om je verder te kunnen ontwikkelen.

Al onze leden zijn lid geworden omdat ze voetballen leuk vinden. Wij hameren er dan ook op bij onze trainers dat zowel de trainingen als de wedstrijden een feestje moeten zijn. Uiteraard weten we dat dat niet altijd lukt, maar ongeacht de uitslag van een wedstrijd moet dat wel ons uitgangspunt zijn.

Het stukje ontwikkeling moet ook in een veel breder kader uitgelegd worden. We bedoelen daarmee echt niet alleen de ontwikkeling van technische en tactische vaardigheden in het spel.

Ook het leren omgaan met autoriteit, leren samenwerken, vrienden maken en in de vorm van vrijwilligerswerk iets teruggeven aan de vereniging en de maatschappij scharen wij onder de ontwikkeling van de kinderen als mens. Op die manier geloven wij in een betrokken vereniging waar iedereen kan groeien, ongeacht het niveau waarop of het team waarin je speelt.

Binnen het voetballen proberen we richting trainers en ouders vooral te benadrukken dat we rekening dienen te houden met leeftijdspecifieke kenmerken. Hoe graag sommige ouders bij de JO8 willen zien dat er alleen maar overgespeeld moet worden, een 7-jarige wil juist zelf de bal hebben en daarom rennen zij ook vaak met z’n allen naar de bal. Dat hoort bij de leeftijd.

Zo zijn er voor elke leeftijdsgroep bepaalde kenmerken waar je rekening mee dient te houden. De rol van de omgeving van het kind is daarbij essentieel. Van zowel de trainers als de ouders verwachten wij dat de kinderen op een positieve manier aangemoedigd worden, waarbij we de kinderen zelf hun keuzes laten maken en er niet de nadruk op winnen of verliezen wordt gelegd.

We verwachten van een trainer dat hij zijn wisselbeleid niet laat afhangen van de stand in de wedstrijd en verwachten van ouders dat zij zich netjes gedragen als een scheidsrechter of spelbegeleider een beslissing neemt waar je het niet mee eens bent. Daarin hebben we allemaal een voorbeeldfunctie richting de kinderen!

Leren winnen!
Waar we de nadruk bij de trainers en ouders NIET willen leggen op winnen en verliezen, daar proberen we juist de kinderen WEL te leren dat ze er alles aan moeten doen om een wedstrijd proberen te winnen. Leren winnen is daarmee ook een onderdeel van onze voetbalvisie.


We vinden het daarnaast ook belangrijk dat spelers zoveel mogelijk op hun eigen niveau kunnen trainen en spelen. In dat kader brengen we ook alle spelers in beeld. Dat gebeurt vanuit meerdere kanalen. Interne scouting, de coordinatoren, de technische commissie en de verschillende trainers proberen samen een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van alle spelers. Zo zijn er al een aantal spelers die nu regelmatig met een ander team meetrainen om op die manier toch uitgedaagd te worden op een ander niveau. Dat betekent overigens niet dat we deze spelers uit hun eigen team halen.

Blik naar de toekomst
De afgelopen jaren heeft de vereniging weer een enorme groei doorgemaakt. We zijn de grens van 1000 leden gepasseerd en zien naast de jeugd ook het aantal seniorenteams weer groeien. Een belangrijke pijler voor de toekomst blijft nog steeds het verder uitbreiden van onze meidenafdeling.

Niet alleen in de kwantiteit zien we groei, maar ook in de kwaliteit van met name onze trainers. Zo hebben we afgelopen jaar maar liefst 25 trainers intern opgeleid en zijn er momenteel weer 4 trainers bezig met de UEFA C opleiding van de KNVB. Ook de interne cursus voor dit jaar die we zullen organiseren loopt al weer redelijk vol.  Met die gediplomeerde trainers aan boord geloven wij in nog betere begeleiding van onze leden, zowel op voetballend als op sociaal gebied. Ook hebben we inmiddels meerdere stagiares rondlopen bij de vereniging die in het kader van hun studie stage lopen. Als erkend leerbedrijf willen we daar ook verder stappen in zetten.

Met voorzieningen zoals het videocamerasysteem en een spelersvolgsysteem waarin de ontwikkelingen van onze spelers worden bijgehouden maken we verder stappen om de kwaliteit van onze jeugdopleiding hoog te houden. Er zijn momenteel ook al concrete plannen om op korte termijn aan de slag te gaan met zeer kundige techniektrainers die ook zullen bijdragen aan verdere ontwikkeling van onze spelers.

Een gedegen organisatie is daarbij van belang. Met de nieuwe coordinatoren binnen de vereniging hebben we al een goede stap in de juiste richting gezet, maar ook daar hebben we nog veel stappen te maken.

We zullen ons de komende jaren verder gaan richten op samenwerking met andere organisaties. Zowel op sportief gebied als op sociaal-maatschappelijk gebied willen we nog prominenter aanwezig zijn voor de wijk waarin wij zitten.

De verouderde accommodatie valt daarbij wel erg uit de toon. Zowel het clubgebouw als de kleedkamers zal gemoderniseerd moeten worden. In dat kader is er een zeer kundige werkgroep van oud leden en ouders opgericht die richting de gemeente Rotterdam een adviesrapport zullen maken waarin naar voren komt waar wij naartoe willen als vereniging en hoe een moderne accommodatie daaraan kan bijdragen. Binnenkort volgt meer nieuws over deze werkgroep.

Deze week volgt ook nog meer nieuws over onze pertnerships en de nieuwe sponsoren die we hebben mogen verwelkomen dit seizoen!

 http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html