Nieuwsbrief TC December

28 dec Nieuwsbrief TC December

Nummer 2 ● december 2019 ● verschijnt met regelmatige onregelmatigheid


Technische Commissie

Zo vlak voor het nieuwe jaar leek het ons een goed moment om weer een nieuwsbrief uit te
sturen. Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan en wat staat er op de planning?


Interne scouting

Op A66 TV staat inmiddels het interview met hoofd scouting Vino Fernandes. Daarin komt
naar voren hoe interne scouting te werk gaat en wat de doelstellingen zijn. We zijn
verheugd dat naast Vino, Wilbert en Dylan er een 4e scout zich heeft aangemeld.
Mocht jij het nou ook leuk vinden om onze spelers in kaart te brengen en een rol te spelen
in de interne scouting, laat het ons dan weten via technischezakena66@gmail.com


JVTC succesvol afgerond door 12 cursisten

De opleiding Jeugd Voetbal Trainer Coach die in het najaar is gegeven door hoofdtrainer
Michael Groeneweg ism de KNVB, is succesvol afgerond door maar liefst 12 cursisten.
Tijdens 3 praktijkavonden hebben zij de basis van het trainen en coachen meegekregen.
Wij feliciteren Ivanildo Wouden, Yona Valenzuela, Wim Hagestein, Anthonio Thomas,
Quincy Sleur, Vikash Rambaran, Carlo Pikeur, Merrick Leynse, Niels de Jong, David van
Hetten, Nivald Fontes en Adel Askarian met hun behaalde certificaat. De uitreiking daarvan
zal volgen tijdens het Nieuwjaarsfeest op zaterdag 4 januari.
Inmiddels is de inschrijving voor een nieuwe cursus in het voorjaar ook al gestart en de
aanmeldingen stromen binnen. Weer er snel bij want vol = vol. Inschrijven kan via
https://alexandria66.typeform.com/to/L1dHPb


Trainersbijeenkomst

Op 16 oktober hebben we weer een trainersbijeenkomst georganiseerd voor al onze
trainers. Daarbij stond het coachen van een wedstrijd centraal. We hebben daarbij gekeken
naar de coaches van JO11-2 in een wedstrijd tegen SVV JO11-1.
Aan de hand van die bijeenkomst hebben we ook een nieuw beleidsdocument gemaakt
waarin de visie van Alexandria ’66 op wedstrijdcoaching is uitgewerkt. Belangrijkste
boodschap voor onze coaches en trainers: Blijf positief en geef de spelers ALTIJD een goed
gevoel mee. Dat geldt zowel voor de wedstrijd, in de rust als na de wedstrijd!
In het nieuwe jaar zal de volgende trainersbijeenkomst worden georganiseerd. We zijn druk
bezig om dat op een spectaculaire locatie te doen!


Verbinding selectieteams & niet-selectieteams

Een van de pijlers van de TC is de verbinding tussen selectieteams en niet-selectieteams
te versterken. Daar is de afgelopen weken al een mooi begin mee gemaakt. In diverse
leeftijdscategorien hebben onze selectietrainers hun collega trainers ondersteund tijdens
een training. Dat zal in het nieuwe jaar nog vaker plaats gaan vinden.


Keeperstrainingen

In oktober zijn we begonnen met keeperstrainingen voor de niet-selectiekeepers. Om de
week krijgen deze keepers nu keeperstrainingen oa van de keeper van het 1e elftal, Merrick Leynse. De trainingen worden goed bezocht en we zien bij de keepers al flinke progressie.


Stages bij BVO’s & KNVB activiteiten

Het talent binnen onze club is ook niet onopgemerkt gebleven bij de scouts van de KNVB
en van de betaald voetbalclubs.
Inmiddels hebben al veel spelers meegedaan met selectietrainingen bij de KNVB teams van
onder 12 tot en met onder 17 en sommigen hebben een plekje weten te bemachtigen in de
definitieve selectie!
Daarnaast hebben we als TC al een aantal verzoeken ontvangen om onze spelers stage te
laten lopen bij een BVO. De TC ontvangt altijd deze verzoeken en zetten deze vervolgens
door naar de betreffende spelers en lichten de trainers is.
Wij zijn trots op dergelijke uitnodigingen en gunnen het onze leden om deel te nemen aan
deze activiteiten onder de volgende voorwaarden:
– Het gaat niet ten koste van een oefen-, beker- of competitiewedstrijd bij A’66;
– De training of stage vindt plaats na 1 november;
– Speler heeft geen schorsing vanuit de club.


Ontwikkel- en evaluatiegesprekken

De maanden december en januari staan in het teken van ontwikkel- en evaluatiegesprekken
met onze trainers. Daarbij zijn wij vooral heel erg benieuwd op welke vlakken de trainers
zich zelf willen ontwikkelen en hoe wij daar als technische commissie een bijdrage aan
kunnen leveren.


Nieuwe O21/O23 competities

Afgelopen maand heeft de KNVB besloten om in het seizoen 2020-2021 nieuwe
competities te introduceren. Zo komt er een onder 23 competitie en een onder 21
competitie en zal voor sommige clubs de onder 19 competitie verdwijnen.
Wij zullen binnen de TC de verschillende scenario’s gaan bekijken om vervolgens te
bepalen met welke teams wij verder gaan in de toekomst.
________________________________________________________________________
Planning
Wat staat er op de planning de komende maanden?
o Ontwikkel- en evaluatiegesprekken
o Ontwikkelen van nieuw selectiebeleid & teamindelingen
o Start nieuwe JVTC cursus (februari)
o Organiseren EHBO en AED cursus
________________________________________________________________________

Bereikbaarheid
Mochten er nog technische zaken zijn waar u als lid vragen, opmerkingen of klachten over
heeft, dan kunt u altijd een mail sturen naar technischezakena66@gmail.com.
________________________________________________________________________http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html