Nieuwsbrief bestuur

06 jul Nieuwsbrief bestuur

Einde seizoen officieel:

Natuurlijk, begin april maakte de KNVB bekend dat in het seizoen 2019-2020 niet meer zou worden
gevoetbald. De competitiestanden van het weekeinde 7-8 maart 2020 zijn als eindstanden
aangenomen.

Ons verenigingsjaar loopt af op 30 juni 2020. Hiermee is het onder invloed van Corona bijzonder
gedenkwaardige seizoen nu ook officieel geëindigd.

Nogmaals wensen wij een ieder die op welke wijze ook door het Coronavirus is getroffen,
bijzonder veel sterkte. En bovenal de mensen, en meer bijzonder Alexandrianen die persoonlijk
door het Coronavirus zelf zijn getroffen en mogelijk nog herstellende zijn: enorm veel sterkte en
bovenal een voorspoedig en volledig herstel toegewenst.

En herhalen wij nog eens: BLIJF GEZOND!

Ook in Coronatijd leverde Alexandria’66 een topprestatie!:

Het seizoen was feitelijk na het eerste weekend in maart 2020 al voorbij. Zodra de Coronacrisis in
Nederland over zijn hoogtepunt heen was, versoepelde de overheid de afgekondigde maatregelen
stukje bij beetje. Dit bood sportverenigingen kansen. Alexandria’66 greep die kansen onmiddellijk
met beide handen aan.

Met ingang van 4 mei 2020 startten wij met trainingen voor de jeugd tot Onder 12 jaar. Die
trainingen mochten alleen dan plaatsvinden wanneer de vereniging inclusief haar leden en ouders
van jeugdleden zich strikt aan de gestelde regels en richtlijnen zouden houden. Dit vergde de
nodige voorbereiding.

Omdat de eerste trainingsweek uitstekend verliep breidden we onze trainingsactiviteiten in de
weken van 11- en 18 mei stapsgewijs uit. De behoefte bleek enorm. Het plezier kwam terug. De
onderlinge sociale contacten bleken enorm belangrijk. Het gemis van die sociale
verenigingscontacten is misschien wel onderschat. Alleen al daarom hebben wij dit niet voor niets
gedaan. Integendeel! Dat hebben wij met ons allen heel goed gedaan!

Zelfs de maand juni is benut om toekomstgericht met de nieuwe groepen te trainen. Heel veel
teams maakten gretig gebruik. Die trainingen stonden mede in het teken van kennismaken. We
kijken, het Corona tijdperk in aanmerking genomen, terug op goed besteedde weken waarin we
met ons allen optimaal hebben gepresteerd.

Heel van dank!

Een bijzonder woord van dank aan allen die hun steentje hebben bijgedragen, is absoluut op zijn
plaats.

Primair aan onze kaderleden die het voorbereidende werk realiseerden en de kaderleden in de
uitvoering zoals de Corona coördinatoren die toezicht hielden op het naleven en handhaven van de
Coronaregels en -richtlijnen, en tevens zorgden dat desinfectiematerialen en trainingsmiddelen
beschikbaar waren.

Voorts uiteraard aan de trainers van alle teams, de deelnemende jeugdleden en ook hun
ouders/verzorgers die zich keurig en respectvol aan de bijzondere omstandigheden aanpasten en

rekening hielden met de voorwaarden en richtlijnen. Hierdoor konden alle trainingen “Corona
proof” doorgang vinden.

Zo leverden wij SAMEN een topprestatie. Héél hartelijk dank hiervoor!

Het bestuur.http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html