Nieuwsbrief bestuur 30 maart 2020

30 mrt Nieuwsbrief bestuur 30 maart 2020

Nieuwsbrief bestuur 30 maart 2020

Naar het goede voorbeeld van onze Technische Commissie zal ook het bestuur via een nieuwsbrief
het contact met haar leden onderhouden en informatie delen over allerlei zaken.

Maar natuurlijk staat gezondheid met stip op ÉÉN. Dit geldt voor ons allemaal. Wij wensen iedereen
het allerbeste en heel veel sterkte in deze extreem zware, bizarre tijd!

Hoe gaat het met de club?

De wereld staat op z’n kop. Dit geldt ook voor ons Alexandria’66. We maken een extreem vreemde
tijd door. Sinds donderdag, 12 maart 2020 geen activiteiten meer. Kantine gesloten. Sportpark op
slot. Een totaal nieuwe situatie die – gelukkig – niemand eerder heeft ervaren. Hier is geen recept
voor.

Het bestuur volgt nauwgezet de ontwikkelingen van deze crisis, en gelijktijdig de situatie van en
eventuele gevolgen voor onze vereniging.

Onze grootste zorg is hoe wij financieel het Corona tijdperk doorkomen. Een van onze voornaamste
inkomstenbronnen (kantine) is abrupt gestopt maar de meeste kosten lopen gewoon door.

Wat de impact van deze crisis is voor de sportsector, en meer specifiek de voetballerij valt niet in te
schatten. Achter de schermen doen we alles wat nodig is om de situatie van Alexandria’66 onder
controle te houden en ons daarmee ook voor te bereiden op de toekomst.

Of we dit seizoen nog aan spelen en trainen toekomen, is zeer de vraag. Op 31 maart 2020 komt de
regering met een update over de crisis en van de situatie in Nederland. Ook de KNVB zal dan met
meer duidelijkheid komen of het huidige seizoen nog kan worden vervolgd.

Complex gesloten: verboden toegang!

Een van de maatregelen vanuit de overheid: sportclubs dicht. Iedereen moet zich hier aan houden!
Helaas is de afgelopen periode op grote schaal illegaal gebruik van sportvelden en sportcomplexen
vastgesteld. Daarbij is bovendien veel schade aangericht. Ook bij Alexandria’66 is schade
veroorzaakt. Door dit asociale gedrag wordt onze vereniging getroffen, ook financieel!

Het bestuur van Alexandria’66 voert regelmatig controles uit, en handelt in overeenstemming met de
richtlijnen van de Gemeente Rotterdam. Wij melden overtredingen en schade aan de politie en
gemeente. Dit zullen wij ook blijven doen.

De overheid nam maatregelen. Overtreders en daders worden inmiddels bestraft.

Het bestuur van Alexandria’66 waarschuwt haar leden, en vooral ook de ouders/verzorgers van onze
jeugdleden: illegaal betreden van ons sportcomplex is voor iedereen nadrukkelijk verboden.
Het illegaal betreden van ons sportcomplex door leden van v.v. Alexandria’66 is royement waardig!
Een advies: doe het niet! Loop geen risico! Houd je aan de regels!

Contributies

Wij begrijpen dat er onder de leden wellicht vragen zijn over de betaalde contributies. In dat kader
willen wij graag met jullie delen dat de contributie per verenigingsjaar verschuldigd is. De leden zijn
in overeenstemming met de statuten gehouden de volledige contributie te voldoen.

Ook sportverenigingen worden zwaar getroffen door de huidige crisis. De contributies vormen onze
grootste inkomstenbron. De begroting en financiële huishouding zijn hierop ook grotendeels
afgestemd. Wij vragen jullie begrip daarvoor en hopen dat onze leden de vereniging ook steunen
richting het nieuwe seizoen.

Voorbereiding nieuwe seizoen

Achter de schermen gaan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen gewoon door. De komende
weken zullen er weer met alle trainers gesprekken plaatsvinden voor het nieuwe seizoen.

Daarnaast is de technische commissie al druk bezig met de teamindelingen voor het volgende
seizoen. Met alle input van de huidige trainers, de coördinatoren en natuurlijk het uitvoerige werk
van de interne scouting hebben we al een goed beeld van alle spelers. De verwachting is dat eind
april de concept teamindelingen voor seizoen 2020-2021 gedeeld kunnen worden, zodat alle leden
ook tijdig weten waar men aan toe is.

Evenementen afgelast

Onder invloed van alle maatregelen zijn, en komen ook alle overige activiteiten tot nader order te
vervallen. De Pub Quiz, tevens Rotturdamse avond van 21 maart 2020 is niet doorgegaan.

Ook de volgende activiteiten gaan niet door:

3 april bingo
10 april Paasklaverjassen
13 april Paas Jeugdtoernooi

Ook de voor zaterdag, 16 mei 2020 geplande Songfestival-/karaoke avond gaat uiteraard niet door.

Paaschocola geschonken aan IJsselland

Voor diverse activiteiten waren al prijzen ingekocht. Vanwege de huidige Corona crisis is besloten om
de prijzen van paaschocolade waar onder 5 grote chocolade Paashazen als blijk van grote waardering
te schenken aan de helden en heldinnen van het IJsselland Ziekenhuis.

Blijft gezond!

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Alexandria’66http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html