13 okt Nieuwjaarsviering? JA, gaan wij doen! Reserveer zaterdag, 7 januari 2023!

De afgelopen 2 jaren – 2021 en 2022 – konden wij het nieuwe jaar vanwege de coronapandemie niet inluiden.

Zoals de zaken er nu voor staan, kunnen wij 2023 wel vieren. Dat gaan wij zeker doen!

Noteer nu alvast de datum van (zaterdag) 7 januari 2023.

Wij vertrouwen dat heel veel Alexandrianen zin hebben in een “ouderwetse” nieuwjaarsviering, en deze dag naar de club komen om een waanzinnig feest te bouwen.

Nadere bijzonderheden volgen nog.

Onze activiteitencommissie

Gedurende de coronapandemie is een aantal leden van onze activiteitencommissie afgehaakt. De commissie is niet op sterkte!

Hierom is iedere hulp zeer welkom!, zowel tijdens de voorbereiding/organisatie van het feest en op 6- en 7 januari 2023 tijdens de opbouw en bij de werkzaamheden achteraf (opruimen en kantine in normale staat terugbrengen).

Onze organisatie versterken

De v.v. Alexandria’66 is niet de enige vereniging die gedurende de corona jaren het aantal vrijwilligers zag afnemen. Ik heb van meerdere collega voorzitters vernomen dat wij absoluut niet de enige vereniging zijn met dit probleem. Wij draaien hier niet om heen: onze organisatie is niet op sterkte. Daar komt nog bij dat onze vereniging juist nadat corona is uitgebroken, een flinke groei door maakt:

Van circa 940 leden in maart 2020 naar inmiddels 1200 leden met bovendien een aanzienlijke wachtlijst.

In het voorjaar van 2022 is door het bestuur van Alexandria’66 een Werkgroep geïnstalleerd met als doel nieuwe vrijwilligers te werven. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Alvorens leden/ouders van jeugdleden te benaderen moet een aantal details helder zijn en worden uitgewerkt.

Uiteindelijk kan het huidige tekort aan vrijwilligers ons er niet van weerhouden om op 7 januari 2023 weer eens echt uit te pakken door een fantastisch Nieuwjaarsfeest te organiseren. Wij kunnen zoals eerder in dit bericht gemeld wel de nodige handjes gebruiken!

Wil je meehelpen op de dag zelf, en of deel uitmaken van de organisatie? Maak dan gebruik van het contactformulier op onze website www.a66.nl en deel mee wat jij hierin voor onze vereniging kunt betekenen.

En zoals jullie weten ben ik meerdere dagen in de week op de vereniging aanwezig en aanspreekbaar!

Tot snel.

Voorzitter Rob de Vrieshttp://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html