02 sep Nieuwe fietsenstalling in gebruik genomen!

De Gemeente Rotterdam heeft op ons sportpark, nabij de hoofdingang, een nieuwe fietsenstalling aangelegd. Deze stalling bevindt zich bij binnenkomst via de hoofdingang direct links.

Deze stalling is overigens niet alleen voor fietsen bedoeld maar voor alle soorten voertuigen op twee of 3 wielen. Dus ook voor scooters, E-bikes en E-steps.

Verplicht gebruiken!

Iedereen is verplicht om zijn voertuig bij binnenkomst direct in de stalling te plaatsen. Het is niet toegestaan om voertuigen elders op ons sportpark te parkeren!

Geen steps of andere voertuigen in ons clubgebouw!

Jongeren nemen hun voertuig soms mee de kleedkamer in, of mee naar boven in de kantine. Voornaamste reden: kan niet op slot worden gezet….. Dit is absoluut geen reden om een voertuig niet in de stalling te plaatsen, en mee naar binnen te nemen. Laat dan jouw voertuig thuis!

v.v. Alexandria’66 is niet aansprakelijk

bij diefstal of beschadiging van enig voertuig, al dan niet afgesloten/op slot/slotvast achtergelaten.

Onverzekerd?!!

De Europese regelgeving voor voertuigen als E-bikes en E-steps is nog altijd niet op orde. Een deel van de voertuigen rijdt onverzekerd op de openbare weg. Dus ook op Sportpark Oosterflank! Velen realiseren zich niet de risico’s die zij lopen wanneer zij materiële schade toebrengen of zelfs letsel bij een aanrijding of ongeval. De verzekering dekt de schade vaak niet!

Om die reden ziet het bestuur van v.v. Alexandria’66 liever niet dat bezoekers met genoemde voertuigen ons sportpark opkomen.

Nog eens: het risico is geheel en al voor de gebruiker zelf!

Matig snelheid: rijd stapvoets!

Los van alles: er zijn vaak veel bezoekers op ons sportpark, en dus ook veel, regelmatig heel veel kinderen. Het risico op een ongeval of aanrijding is niet gering. Wij zien nog al te vaak dat met te hoge, onverantwoorde snelheid op ons sportpark wordt gereden.

Dringend beroep

Pas je snelheid aan!

Tot slot:

De oude stalling wordt verwijderd. Die plek wordt de verzamelplaats voor alle trainings- en verrijdbare doelen. Alle trainers worden dringend verzocht om na gebruik die doelen op de verzamelplaats te stallen. Ook op de vrijdagavond!

Bij voorbaat hartelijk dank voor ieders begrip en medewerking.

Bestuur v.v. Alexandria’66http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html