Missie en Visie, met onze Kernwaarden op weg naar een 50 jarig bestaan

21 sep Missie en Visie, met onze Kernwaarden op weg naar een 50 jarig bestaan

Op 26 oktober 2016 bestaat onze vereniging 50 jaar. Op weg naar dit jubileum is de vereniging flink op weg om een aantal belangrijke stappen te nemen die de club positief zullen doen veranderen. Die verandering is hard nodig want de maatschappij verandert en dus zal Alexandria’66 met zijn tijd mee moeten.

Een groep betrokken leden sloegen begin dit jaar de handen ineen. Een aantal Alexandrianen vroeg zich samen met het bestuur af wat de missie en visie voor toekomst is en welke kernwaarden daarbij belangrijk zullen zijn. Daarbij werd er ook besproken hoe de club als vereniging wilt zijn; een soort ideaal toekomstbeeld.

Sinds de eerste bijeenkomst op 5 maart 2015 is de groep geïnteresseerden en betrokken leden groter en groter geworden. Met een breed gezelschap, dat heeft deelgenomen aan het traject ”Missie en Visie”, zijn er keuzes gemaakt en verschillende kernwaarden vastgesteld.

Ook tijdens de traditionele zomerstop is er keihard doorgewerkt. In de maanden juni en juli zijn er vervolgafspraken geweest en heeft er verdere afstemming plaatsgevonden. Op dit moment is er een projectgroep bezig om daadwerkelijk invulling te geven aan de plannen via verschillende werkgroepen (commissies). De gedreven werkgroepen pakken in de eerste fase de noodzakelijke onderwerpen op want verandering heeft tijd nodig!

Op de Algemene Leden Vergadering van dinsdag 17 november 2015 (19.00 uur) wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze belangrijke ontwikkeling. Zet de datum alvast in uw agenda.

Namens het bestuur,

Rob de Vrieshttp://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html