Leden Alexandria ’66 kiezen nieuwe voorzitter

20 nov Leden Alexandria ’66 kiezen nieuwe voorzitter

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 17 november 2015 hebben de aanwezige leden unaniem gekozen voor een nieuwe Voorzitter. Rob de Vries neemt na vijf jaar het stokje over van Hans Poerschke die zich niet meer herkiesbaar stelde.

Bestuurslid Fedor de Jong, op dit moment nog secretaris, volgt de Vries op als Bestuurslid Waarden en Normen beleid. Voor de functie van secretaris is nog geen opvolger gekozen.

De rode draad van de avond is het positivisme op meerdere gebieden. De voorbereidingen voor een nieuwe organisatiestructuur zijn in volle gang. Via een Visie en Missie traject werken verschillende werkgroepen aan een (sportief) gezonde toekomst van Alexandria ’66. In afwachting van de verdere uitwerking en ontwikkeling van de nieuwe structuur is besloten de verschillende vacatures in het Algemeen Bestuur, waaronder ook die van vice-voorzitter voorlopig op te schorten. Het is dus denkbaar dat er in het voorjaar van 2016 een extra (buitengewone) Algemeen Ledenvergadering wordt gehouden.

Bestuurslid Elsbeth Vermeulen blikte voorzichtig al vooruit naar het aankomende jubileumjaar. In het kalenderjaar 2016 vieren wij het 50 jarig bestaan van Alexandria ’66. De jubileumcommissie is al maanden druk bezig met de voorbereidingen van een reeks festiviteiten. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 3 januari 2016 (16.00 – 20.00 uur) onthult de commissie een aantal van deze activiteiten. Wat vast staat is dat elke Alexandriaan de datum van 10 september 2016 in zijn of haar agenda kan noteren, dan zal de club groot uitpakken!

Tijdens deze avond werden twee bijzondere leden van Alexandria ’66 in het zonnetje gezet. Jos Rombouts en Rob de Vries zijn benoemd tot Lid van Verdienste. Op zondag 3 januari 2016, tijdens de Nieuwjaarsreceptie, zal het bestuur hier verder op in gaan en zullen zij uitgebreid worden bedankt voor hun inzet de afgelopen (minimaal) 25 jaren.http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html