Kunstgras en Alexandria ’66

07 okt Kunstgras en Alexandria ’66

Deze week zijn we opgeschrikt door nieuwsberichten in de media. Bij ongeveer 90% van de 2000 kunstgrasvelden in Nederland is bij de aanleg gebruik gemaakt van (zwarte) korrels van vermalen rubberen autobanden. Ook op ons hoofdveld dat 8 jaar geleden is aangelegd, is gewerkt met zwarte rubberen korrels. Die korrels kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die in hoge concentraties kankerverwekkend kunnen zijn.

Het TV programma Zembla heeft dit onderwerp uitgebreid behandeld in haar uitzending van woensdagavond, 5 oktober 2016.

Tien jaar geleden liet het RIVM op basis van onderzoek weten dat de korrels geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Dat onderzoek zou gebrekkig zijn uitgevoerd. Enkele geleerden hebben hun bezorgdheid geuit. Volgens Zembla was het onderzoek van het RIVM ontoereikend. Het RIVM liet toen weten dat de korrels geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.

Het bestuur van Alexandria’66 is eveneens bezorgd ondanks dat sinds de aanleg van ons hoofdveld nooit gezondheidsklachten zijn geuit of bekend geworden. De hoeveelheid korrels op ons hoofdveld is door de jaren heen minder geworden. Desondanks neemt het bestuur deze situatie uiterst serieus.

In afwachting van nadere mededelingen vanuit de overheid/gemeente Rotterdam en de KNVB heeft het bestuur besloten tot enkele preventieve maatregelen:

  • Wij zullen met onze jongste leden (F- , Mini F – en de 4-5 jarigen die deelnemen aan de trainingen op vrijdag van Voetbal-Extra) voorlopig het hoofdveld niet voor de trainingen gebruiken.
  • Ook zullen we met de keeperstrainingen uitwijken naar een van de bijvelden.

Het trainingsschema zal hier met ingang van maandag, 10 oktober op worden aangepast. Soms zal de trainingsruimte onder invloed van deze preventieve maatregelen minder kunnen worden. Het bestuur vraagt om begrip en medewerking van iedereen.

Wij doen een vriendelijk, doch dringend verzoek op iedereen om extra alert te zijn, én preventief te werk te gaan:

  • laten wij er samen voor waken dat met name onze jongste leden zich niet op het kunstgras hoofdveld begeven, en voorkomen dat zij daar gaan voetballen of spelen.
  • Ook spelen en voetballen op het hoofdveld buiten de wedstrijd- en trainingsmomenten om wordt voorlopig voor iedereen (ongeacht leeftijd) verboden.
  • Vanaf zaterdag, 8 oktober kunnen trainers en leiders in de jeugdcommissiekamer zeep/een zeeppomp afhalen. Wij vragen om alle jeugdleden, en ook alle leden die op het kunstgrasveld hebben gespeeld of getraind, tenminste goed de handen te (laten) wassen.
  • Goed douchen na afloop van training en/of wedstrijd wordt dringend Dames en Heren trainers en leiders worden dringend verzocht hierop toe te zien.
  • een ander dringend advies is om zoveel mogelijk huidcontact met de rubber korrels te voorkomen door tijdens trainingen en wedstrijden lange mouwen te dragen, en keepers wordt tijdens wedstrijden aangeraden om niet met korte mouwen en korte broek te spelen. De trainers en leiders hebben hierin een sturende rol.

Wij vertrouwen met dit preventieve pakket aan maatregelen op juiste wijze op de recente nieuwsberichten te hebben gereageerd.

Het bestuur en overig kader van Alexandria’66 zal de ontwikkelingen en berichten over deze problematiek met de kunstgrasvelden en rubberen korrels op de voet volgen.

Namens het bestuur en kader

van v.v. Alexandria’66,

 

Rob de Vries,

Voorzitter.

 

 

 

 

 http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html