Kerstboodschap van de voorzitter

22 dec Kerstboodschap van de voorzitter

Het aftellen is begonnen. Nog slechts enkele dagen scheiden ons van alweer een Kerstviering met kort daarop de jaarwisseling. Een goed moment om terug te blikken. Hoe verging het Alexandria ’66 in het afgelopen jaar? 2017 was voor onze vereniging een mooi jaar. De veranderingen die een paar jaar geleden voorzichtig zijn ingezet krijgen meer vorm en manifesteren zich steeds nadrukkelijker:

 • financieel zijn we opnieuw beter en sterker geworden;
 • de hoeveelheid en kwaliteit van onze materialen is wederom verbeterd;
 • twee nieuwe kunstgrasvelden zijn in gebruik genomen;
 • de dienstverlening vanuit onze kantine is verbeterd;
 • samenwerken gebeurt steeds meer en beter;
 • met de actieve participatie van seniorspelers binnen de club is een aanvang gemaakt;
 • spelers van Alexandria’66 1 & 2 hielpen op de mossel- en satéavond in de keuken en achter de bar; enkele spelers floten bij de pupillen;
 • op het gebied van Normen en Waarden verbeteren we ons zelf ook nog steeds;
 • de renovatie van ons clubhuis loopt door.

Dit alles resulteert in een positieve sfeerverandering in de vereniging die door steeds meer mensen wordt ervaren en gewaardeerd.

Na de viering van ons 50 jarig jubileum in 2016 zijn we actief doorgegaan met het organiseren van allerlei activiteiten. Het aantal niet voetbal gerelateerde activiteiten neemt toe. Voorbeelden hiervan:

 • de tweede succesvolle veilingavond eind mei op De Euromast;
 • de pannenkoekenmiddag voor de afdeling JO 11, samen door kader en ouders georganiseerd;
 • een Bingo avond;
 • de terugkeer van de (uitstekend) bezochte mossel- en satéavond;
 • beter bezette klaverjastoernooien rond Pasen en Kerstmis;
 • senioren eten kibbeling op donderdagavond, aangeboden door Visspeciaalzaak 1, Winkelcentrum De Scholver, Capelle aan den IJssel;
 • op zaterdag 2 december bezocht Sint Nikolaas na jaren wederom onze vereniging en volgde samen met twee Zwarte Pieten de verrichtingen op de velden op de voet. Aan de jeugd van zowel Alexandria’66 en de bezoekende verenigingen werd gratis warme chocolademelk en strooigoed uitgedeeld.

Met dit alles is de koek voor dit jaar nog niet op!

Alexandria ’66 wil niet alleen een voetbalvereniging zijn. Alexandria’66 is meer dan voetbal! We willen ook meer voor zijn omgeving doen. Onze sponsorcommissie organiseert met en dankzij enkele partners voor ongeveer 70 ouderen, tevens bewoners van Humanitas in Prins Alexander een onvergetelijk dag. Op zondag 24 december maken zij met touringcars van De Snelle Vliet een rondrit door onze mooie stad langs alle bekende highlights. Aansluitend worden de deelnemers  getrakteerd op een luxe kerstlunch in het restaurant van golfcentrum Seve, gelegen naast het Sint Franciscus Gasthuis. Aldaar wordt ook  nog bingo gespeeld. Na afloop worden onze gasten weer keurig thuis gebracht.

De spelers van Alexandria ’66 3 zijn samen met nog een aantal vrijwilligers aanwezig. Zij zullen de begeleiding van de groep voor hun rekening nemen en voor zover nodig hand- en spandiensten verlenen. Een fantastisch initiatief dat enorm veel waardering en respect verdient. Wat uitzonderlijk mooi om op deze wijze het kalenderjaar 2017 af te sluiten!

Heel veel dank aan allen die dit buitengewoon mooie en goede initiatief mogelijk hebben gemaakt.

En natuurlijk heel veel dank aan allen die zich in 2017 – vaak wederom – voor ons Alexandria ’66 hebben ingezet.

We mogen echt trots zijn op wat we in 2017 hebben gepresteerd en neergezet. Natuurlijk zijn we realistisch genoeg om te weten dat 2018 een jaar wordt met opnieuw talloze en verschillende uitdagingen. De inzet moet zijn dat we ons structureel blijven verbeteren. Maar zover is het nog niet!

Voor nu wens ik alle Alexandrianen, ouders, supporters, sponsoren, leveranciers, relaties en sympathisanten van harte een vredig, bijzonder gezellig en mooi Kerstfeest toe. En geniet zoveel mogelijk van de rust die ons hopelijk in en rond deze dagen is gegund, op weg naar 2018 en deel II van het seizoen.

Voorzitter Rob de Vries.http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html