Inschrijfformulier A66

Ben jij al een Alexandriaan?

Welkom bij het inschrijfformulier van A66. We stellen je interesse in onze vereniging zeer op prijs en hopen je binnenkort op onze velden te begroeten.

Heeft u nog vragen bekijk dan onze contact pagina.

Inschrijfformulier:

 • Persoonsgegevens
 • DD slash MM slash JJJJ
 • Adres / Contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de penningmeester van A66 om van zijn/haar rekening de verschuldigde contributie af te schrijven.

 • Voetbalgegevens
 • Medische gegevens
 • Vrijwilligersbijdrage

  Bij Voetbal Vereniging A66 geldt een vrijwilligersregeling. De regeling komt er in het kort op neer dat ieder actief lid (vanaf de B-junioren) verplicht is om per seizoen minimaal 12 uur vrijwilligerswerk te verrichten. Voor jeugdleden (alle pupillen t/m C-junioren) geldt deze verplichting voor één van de ouders of verzorgers. Een ouder/verzorger hoeft maximaal voor 1 kind vrijwilligerswerk te doen.

 • In te vullen door Alexandria '66
 • HANDTEKENING:
Alexandria op de Social Media.
http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html