HET SEIZOEN ZIT ER OP!

05 apr HET SEIZOEN ZIT ER OP!

Het Corona virus treft ook in Nederland steeds meer mensen. We zitten volop in een crisis, een
gezondheidscrisis van ongekende omvang. We leven momenteel in een bizarre tijd waarin een zeer
groot deel van de Nederlandse samenleving en dus ook ons sociale en sportieve leven stil ligt.

Onze gedachten gaan primair uit naar alle zieken en de nabestaanden van alle overledenen. Wij
wensen alle zieken heel veel sterkte en bovenal een voorspoedig herstel. Wij wensen alle
nabestaanden van overledenen heel veel sterkte en kracht om in deze extreme tijd het zware
verlies van hun naasten zo goed als mogelijk te verwerken.

Voetbal is nu écht bijzaak!

BESLUIT KNVB

Na het bekend worden van de tijdens de persconferentie van het kabinet aangekondigde
maatregelen om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, besloot de KNVB dat de
amateurvoetbalcompetities dit seizoen niet meer worden hervat. Dit seizoen is over!

De KNVB besloot bovendien dat er dit seizoen geen eindstanden komen en er dus geen
kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Het volgende seizoen, 2020-2021, start iedereen
weer in dezelfde klasse als bij de start van dit seizoen.

Dit betekent dat we dit seizoen niet meer aan trainen en aan het spelen van wedstrijden
toekomen. Tot voor kort onvoorstelbaar maar echt waar. Dit is de realiteit. Voor het besluit van de
KNVB kunnen wij samen alleen maar respect en begrip hebben. Ieder ander besluit zou op zeker
verstrekkende gevolgen hebben gehad voor het aantal zieken en slachtoffers in Nederland.

HOE NU VERDER BIJ/MET ALEXANDRIA’66

Ons sportpark blijft nog steeds gesloten onder invloed van het pakket aan maatregelen vanuit de
overheid. Geen trainingen, geen wedstrijden, geen overige activiteiten. Wij verwachten niet dat
hierin voor 1 juni 2020 verandering komt. We houden jullie uiteraard op de hoogte indien er op
termijn ontwikkelingen zijn die in die situatie verandering brengen.

HET LIDMAATSCHAP

Ons verenigingsjaar vangt aan op 1 juli – en eindigt op 30 juni van een kalenderjaar. Het lopende
verenigingsjaar eindigt dus op 30 juni 2020.

De vroegtijdige beëindiging van dit seizoen is niet van invloed op het lidmaatschap. Zonder
tegenbericht loopt het lidmaatschap stilzwijgend door, en wordt per 1 juli 2020 automatisch
verlengd voor de duur van een jaar.

VOORBEREIDING NIEUWE SEIZOEN

Eerder berichtten wij al over de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen waaraan achter de
schermen volop wordt gewerkt. Wat dit laatste betreft houden we jullie uiteraard op de hoogte.
Wij verwachten nog steeds om tegen het einde van deze maand de concept teamindelingen te
kunnen delen met jullie.

CHALLENGES

We zullen verder de trainers blijven motiveren en inspireren om leuke challenges te blijven delen
voor onze leden, zodat iedereen toch enigszins bezig kan blijven met de bal en om fit te blijven.

HET VOORJAAR EN DE ZOMER

Wij realiseren ons dat de huidige wereld waarin wij leven, voor iedereen volstrekt onbekend en
vreemd is. Nu wij allen om reden van onze en ieders veiligheid het nadrukkelijke advies kregen om
zoveel mogelijk thuis te blijven, vraagt dit van iedereen heel veel discipline. De bekende
feestdagen Pasen – Hemelvaartsdag – Pinksteren zullen niet gewoon zijn. De voorjaarsvakantie
valt voor velen niet letterlijk maar wel figuurlijk in het water. En met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid zal de zomer, en dus ook de zomervakantie ons niet bieden wat wij onder
normale omstandigheden hopen en verwachten. Waarschijnlijk blijft Nederland deze zomer
massaal thuis.

Hoe onze wereld er op bij voorbeeld 1 juli 2020 voor staat, valt nu heel moeilijk in te schatten. Het
spreekt voor zich dat wanneer zich mogelijkheden voor doen om ons verenigingsleven nog
gedurende de schoolvakanties voorzichtig op te starten, wij die mogelijkheden zullen bezien.

Voor alles geldt dat wij jullie dan daarover via de verschillende kanalen zullen informeren.

Voor nu geldt dat wij jullie heel veel sterkte wensen, en blijf vooral gezond!

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Alexandria’66http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html