Het Coronavirus: Premier Mark Rutte heeft gesproken.

24 apr Het Coronavirus: Premier Mark Rutte heeft gesproken.

 

Op dinsdag, 21 april 2020 hield Mark Rutte de persconferentie waar heel Nederland weken lang naar heeft uitgekeken.

Wij beperken ons hier uiteraard tot ons Voetbal, onze eigen situatie en onze belangen.

Maar voor wij dit doen is onze behoefte bijzonder groot te benadrukken dat onze gedachten eerst uitgaan naar alle mensen die in hun gezin, in hun familie of naaste vrienden- en kennissenkring te maken hebben gekregen met het Coronavirus. Wij wensen iedereen blijvend:
– een goede gezondheid,
– of op weg naar herstel van harte beterschap,
– of heel veel sterkte en kracht om een eventueel overlijden van een naaste of naasten te verwerken en deze extreem ellendige tijd vol emoties goed te doorstaan.

Terug naar de persconferentie en de wereld van NU.

Een deel van de sporters in Nederland, waaronder ook voetballers, krijgt de kans om heel voorzichtig en onder strikte voorwaarden en regels weer in beweging te komen.

Wat betreft het amateurvoetbal is voor kinderen tot en met 12 jaar (basisschoolleeftijd, t/m onder 13 leeftijdscategorie) teamsport in de buitenlucht, wat trainingen betreft, mogelijk waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden hoeft te worden.
De jeugd van 13 tot en met 18 jaar (voortgezet onderwijs, onder 14 t/m onder 19 leeftijdscategorie) mag eveneens trainen maar dan met 1,5 meter afstand van elkaar.

Tegelijkertijd geldt bij voorbeeld ook dat
ons clubhuis in afwachting van nadere richtlijnen gesloten blijft, zowel de kantine en kleedkamers,
en ouders en verzorgenden van onze jeugd geen toegang tot ons sportpark krijgen.

De KNVB is momenteel in overleg met de overheid over maatregelen om het voetbal “coronaproof” te maken. Binnen de KNVB is een werkgroep, bestaande uit verschillende disciplines al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Nu er groen licht is om hiermee verder te gaan, worden voetbalvormen, trainingen, protocollen en tips (zoals het vaststellen van de beste route om groepsvorming tegen te gaan) verder ontwikkeld om de verenigingen, coaches en vrijwilligers straks goedbeslagen op weg te helpen. De KNVB biedt de clubs ondersteuning aan door verenigingsadviseurs en technisch jeugdcoördinatoren.

Momenteel wachten wij eerst op nader bericht van de KNVB. Sportbreed wordt in samenwerking met de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en sportkoepel NOC*NSF een protocol opgesteld om de veiligheid te waarborgen voor alle sportverenigingen in Nederland.

Dit laat onverlet dat ons bestuur en onze technische commissie de komende dagen samen een plan van aanpak maken dat past bij onze vereniging en onze situatie.

Overigens heeft ook de gemeente invloed op de datum waarop een vereniging mag starten.

Wij begrijpen uiteraard dat velen niet kunnen wachten om te beginnen. In deze crisistijd geldt eens te meer dat niet alleen de overheid maar wij ook in het belang van iedereen en onze gezondheid uiterst zorgvuldig moeten zijn. Dat is en blijft onze eerste verantwoordelijkheid. Hierom zullen ook wij de tijd nemen om tot de voor onze vereniging en onze leden onder de heersende omstandigheden beste en meest verantwoorde aanpak te komen. Zodra mogelijk zullen wij jullie nader informeren.

Wij vertrouwen op begrip!

Tot slot delen wij mee dat ons sportpark nog steeds gesloten is en blijft, en zodoende het illegaal betreden van ons sportpark en het illegaal gebruiken van onze velden en materialen verboden en strafbaar blijft! Politie en Handhaving blijven hierop controleren en zo nodig sanctioneren.

Het bestuur.

 

  

 

 http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html