Het coronavirus in Nederland en v.v. Alexandria’66

02 mrt Het coronavirus in Nederland en v.v. Alexandria’66

Beste leden, ouders/verzorgers, bezoekers,

Afgelopen vrijdag besteedden wij op onze website al aandacht aan een bericht van de KNVB onder
de titel “Het coronavirus en het voetbal in Nederland”. Wij verwezen voor meer informatie naar
een link van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Gedurende het afgelopen weekeinde kwamen meer berichten over besmettingen in Nederland
naar buiten, en staat het nieuws bol van informatie over de laatste actuele berichten en
ontwikkelingen.

Het bestuur van v.v. Alexandria’66 komt met een eigen reactie:

De vakantieperiode is ten einde en misschien komt u of komen er mensen uit uw omgeving terug
na een reis uit een coronagebied. Het nieuwe coronavirus roept terecht en begrijpelijk vragen op
bij onder andere ouders en trainers. Temeer daar ook in Nederland de besmetting een feit is. Enige
ongerustheid is heel begrijpelijk. De mate van ongerustheid verschilt per individu.

Hierbij informeren wij een ieder over wat het coronavirus voor onze leden en bezoekers betekent:

Geen ziekteverschijnselen?

Mensen die geen ziekteverschijnselen hebben, vormen geen risico. Zij kunnen dus gewoon naar de
training en wedstrijden gaan. Dit is ook de landelijke richtlijn van het RIVM.

Wat als mensen ziek worden?

Mensen die koorts en hoestklachten hebben, en onlangs zijn teruggekomen uit een coronagebied,
mogen niet naar de vereniging komen. Wij raden hen aan dan direct met de huisarts te bellen. Wij
vragen een ieder om ons na het contact met de huisarts te informeren. Gaarne via het emailadres
van onze secretaris: 1esecretaris@a66.nl.

Het bestuur hoopt uiteraard van harte dat een ieder, en meer bijzonder onze vereniging niet te
maken krijgt met het coronavirus maar uitsluiten kunnen en mogen wij dit op basis van de actuele
situatie niet. Hierom is het van groot belang dat het bestuur, indien wij als vereniging onverhoopt
wel te maken krijgen met een besmetting, per omgaande in kennis wordt gesteld. Alleen dan kan
het bestuur het belkangrijke overzicht krijgen en houden van de situatie in verband met het
coronavirus.

Wat kunt u zelf doen?

Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne. Dit beperkt de kans op besmetting.
Hiervoor is belangrijk:
-handen wassen met zeep een afdrogen met papieren doekjes;
-niezen/hoesten in de elleboog en kleding regelmatig wassen;
-papieren zakdoekjes gebruiken en zelf in een plastic zakje meenemen en thuis weggooien.
Wij vragen de ouders/verzorgers van onze jeugdleden om dit bij uw kind(eren) onder de aandacht
te brengen.

Wat doen we op de vereniging?

De trainers zullen onze spelende leden informeren over bovenstaande hygiënemaatregelen.

Daarnaast laten we de komende periode het handen schudden en handen geven achterwege. Er
zijn meerdere mogelijkheden om elkaar te begroeten en respect te tonen naar een ander.
Wij volgen de berichtgeving en eventueel verdere instructies vanuit de media en meer bijzonder
die van de KNVB en het RIVM.

Namens het bestuur,
Voorzitter Rob de Vries.http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html