Het coronavirus in Nederland en bij v.v. Alexandria’66 (5)

22 mrt Het coronavirus in Nederland en bij v.v. Alexandria’66 (5)

Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van onze jeugdspelers, familie en supporters.

Extreem bizar:
we zijn samen in een extreem bizarre wereld beland die waarschijnlijk niemand onder ons tot voor
kort voor mogelijk hield. Onze leefomgeving verandert met de dag, soms met het uur. Onze
overheid staat voor heel bijzondere en vaak zware keuzes bij het nemen van ingrijpende
maatregelen. Alles is erop gericht om deze nationale ramp als onderdeel van de huidige pandemie
zo goed mogelijk, en bovendien met man en macht te bestrijden en beheersen.
Sinds begin maart verspreidt het coronavirus zich ook in Nederland. Noord-Brabant is tot nu toe
met afstand de meest zwaar getroffen provincie. Onze provincie Zuid-Holland volgt op de tweede
plaats. Alleen al dit gegeven geeft aan hoe buitengewoon ernstig de situatie is waarin wij
verkeren!

Blijft gezond; veel sterkte en wijsheid:
Ik wens alle Alexandrianen samen met hun familie en naasten mede namens mijn collega
bestuursleden heel veel sterkte en wijsheid in deze bizarre tijd. En bovenal, blijft gezond! Ik weet
en realiseer mij dat wij dit niet 100% zelf in de hand hebben. Maar wij kunnen, nee wij hebben de
morele plicht om ten opzichte van ons zelf en de medemens ons gezonde verstand te gebruiken.
Alleen dan kan een ieder persoonlijk op individueel niveau zijn of haar steentje bijdragen aan het
bestrijden en zoveel mogelijk beheersen van deze crisis.

Bescherming, begrip en medewerking:
De media staan bol van de berichtgeving over het coronavirus en de bestrijding ervan. De
toespraken van onze premier Mark Rutte en onze Koning Willem Alexander liggen ons vers in het
geheugen. Allerlei deskundigen geven op hun specifieke vakgebieden gerichte adviezen aan onze
samenleving. Alles is erop gericht om de bevolking van Nederland en de maatschappij waarin wij
leven en waarvan wij onderdeel zijn, te beschermen, zo veel als mogelijk is.
Hiervoor is het begrip en de medewerking van iedereen absoluut voor de volle 100% noodzakelijk!
Of, zoals Mark Rutte zei: “met 17 miljoen mensen”……..

Maatregelen worden niet 100% nageleefd:
Tegen die achtergrond vind ik het onbegrijpelijk en volstrekt onverantwoord, dat de noodzaak om
de maatregelen na te leven blijkbaar nog steeds niet tot een ieder is doorgedrongen. Ik vraag mij
soms af of mensen onder ons de zaak van het coronavirus wel 100% serieus nemen evenals alle
adviezen en de door de overheid opgelegde maatregelen.

Zo zijn op last van de overheid bij voorbeeld alle sportaccommodaties gesloten, zo ook ons
sportpark Oosterflank. De afgelopen week heb ik meerdere keren geconstateerd dat jeugd illegaal
gebruik maakt van onze velden en onze materialen. Jeugd verschaft zich niet alleen bij ons maar op
heel veel sportterreinen op ongepaste wijze toegang. Deze vorm van misbruik is ten strengste
verboden!

In overeenstemming met de oproep vanuit de Gemeente Rotterdam meldt ook het bestuur van
v.v. Alexandria’66 deze in dit tijdvak schandalige overtredingen aan de politie.
Houdt afstand! Indien je naar buiten gaat:

Ja, inderdaad schandalig omdat de nadrukkelijke en herhaalde oproepen van onder meer premier
Rutte, en met hem talloze deskundigen en wetenschappers om ONGEVEER ANDERHALVE METER
AFSTAND te houden door groepen mensen nog steeds aan de laars wordt gelapt. Ik verbaas en
verwonder mij dat ook in speeltuintjes nog volwassenen en kinderen samenscholen…., juist in een
tijd waarin een bijzonder groot deel van onze samenleving waaronder het voetbal in Nederland is
stilgelegd om persoonlijk contact te vermijden en daarmee gelijktijdig te proberen de omvang van
de crisis en daarmee het aantal slachtoffers zoveel als mogelijk te beperken.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hierom tot slot een beroep op alle Alexandrianen: neem jouw verantwoordelijkheid. Hoe beter en
meer wij ons in acht nemen en alle gegeven adviezen en richtlijnen opvolgen, hoe groter de kans is
dat wij ons positieve steentje bijdragen aan deze verschrikkelijke tijd en ervaring die wij allen zo
snel mogelijk af willen sluiten.

Of wij, in dit geval puur gericht op wat ons bindt – Het Voetbal – dit seizoen heel misschien toch
nog toekomen aan het uitoefenen van de door ons allen zo geliefde voetbalsport, is en blijft een
grote vraag. Ik heb hier persoonlijk grote twijfel bij. Het antwoord op deze vraag ligt opgesloten in
onze op dit moment onzekere toekomst.

Laten wij allen ons best doen, in Landsbelang!

Rob de Vries,
Voorzitter v.v. Alexandria’66http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html