02 dec Herbenoeming voorzitter Rob de Vries

Op maandag, 29 november 2021 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van v.v. Alexandria’66 gehouden. Vanwege de Corona pandemie vond deze ALV in navolging van vorig jaar opnieuw online plaats. Het aantal deelnemers aan deze ALV bedroeg 42.

Tijdens deze ALV zijn onder meer de jaarverslagen en financiële stukken behandeld en goedgekeurd.

Enkele “highlights”:

-v.v. Alexandria’66 presteert uitstekend in deze pandemie tijd. De vereniging maakt een flinke groei door van 950 leden (maart 2020), 1000 leden (november 2020) naar inmiddels bijna 1100 leden. Wij zien hierin de waardering terug voor ons zeer actieve beleid waarbij wij onze leden binnen de mogelijkheden van deze pandemie absoluut volledig hebben gefaciliteerd, onder meer door trainingen, onderlinge wedstrijden, onderlinge toernooien en mix toernooien. Bij gelegenheid van de ALV sprak Rob de Vries namens het bestuur nogmaals zijn grote waardering uit voor alle getoonde inzet, energie, tijd en het onophoudelijke enthousiasme van trainers, begeleiders, het jeugdkader, de technische commissie en alle vrijwilligers in andere functies.

-v.v. Alexandria’66 op weg naar nieuwbouw “klimaat-neutraal”. Namens de werkgroep A2024 gaf Hans Korevaar als voorzitter van de werkgroep een uitgebreide toelichting op de gang van zaken tot nu toe. Hans blikte tevens vooruit. In januari 2022 zal het proces richting nieuwbouw echt op gang komen. De leden van onze vereniging zullen uiteraard worden geïnformeerd zodra er ontwikkelingen te melden zijn.

Bestuursverkiezing:

Rob de Vries stelde zich herkiesbaar voor een derde termijn van 3 jaren in de functie van voorzitter. Penningmeester Frits Miltenburg lichtte toe dat, en waarom alle overige bestuursleden de voordracht voor een derde termijn volledig en van harte ondersteunen. De aanwezige leden steunden – eveneens unaniem – de voordracht. Zodoende is Rob herkozen in de functie van voorzitter van v.v. Alexandria’66 voor een periode van 3 jaren.

Tot slot:

Ondanks dat de leden niet fysiek maar online bijeenkwamen was sprake van een prettige en bovenal goede ALV. Vanuit de vergadering is actief deelgenomen en was op verschillende onderdelen sprake van een mooie interactie. Goed om vast te stellen dat ondanks de pandemie het aantal deelnemers licht is gestegen ten opzichte van 2020. Heel hartelijk dank voor jullie deelname, inbreng en interesse.

Het bestuur: Angelos – Dick – Frits – Rob en Severt.http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html