05 mei Elektrische steps: “E-steps” zijn nog altijd VERBODEN!

Onder verwijzing naar ons artikel op deze website van 21 augustus 2022 vragen wij opnieuw en nadrukkelijk aandacht voor het gebruik van de E-step. https://www.a66.nl/elektrische-steps-e-step-op-het-complex/

Enerzijds in verband met de regelgeving op ons Sportpark Oosterflank. Via deze link verzoeken wij een ieder om nog eens goed kennis te nemen van de gedragsregels voor wat betreft het gebruik en meenemen van de E-step naar ons sportpark.

Voor alle duidelijkheid: het is dus beslist niet toegestaan om de E-step mee naar binnen te nemen, of naar boven op het terras!

Het gebruik van de E-step is bovendien NIET ZONDER RISICO!

Elektrische steps zijn in Nederland nog steeds niet toegestaan op de openbare weg! Uitsluitend gebruik op eigen terrein (eigen tuin, erf of oprit) is toegestaan zolang de gebruiker DIE ONVERZEKERD RONDRIJDT geen gevaar is voor anderen.

De Europese Commissie buigt zich met partners over een pakket aan veiligheidseisen en wetgeving.

Ondanks dat E-steps verboden zijn, en onverzekerd rondrijden, worden wel ongevallen veroorzaakt met vaak materiële schade tot gevolg. Maar daar blijft het niet bij!

Ongevallen met E-steps veroorzaken ook letsel! Bij snelheden van 30 kilometer of zelfs meer zijn hoofdverwondingen, botbreuken, beschadiging van gebit of zelfs hersenletsel het gevolg. En dus ook enorme schadeclaims!

Derhalve roepen wij onze (jeugd)leden, de ouders/verzorgers van onze jeugdleden én alle bezoekers van Sportpark Oosterflank op om de E-step thuis te laten.

De v.v. Alexandria’66 is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor iedere vorm van schade als gevolg van het meenemen en gebruiken van de E-step op ons sportpark!

Namens het bestuur v.v. Alexandria’66,

Voorzitter Rob de Vries

 http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html