December 2020: “Tussen hoop en vrees”

11 dec December 2020: “Tussen hoop en vrees”

December 2020: “Tussen hoop en vrees”.

Na 9 maanden Covid 19, de ziekte door het coronavirus, kunnen we stellen dat het kalenderjaar 2020 de boeken ingaat als een rampzalig jaar. Deze pandemie (wereldwijde epidemie) treft ook Nederland maatschappij-breed in vrijwel alle sectoren. Ook de sportwereld is, en wordt nog steeds zwaar getroffen.

In onze voetballerij is dit niet anders. Wij voelen allen de pijn. Steeds meer! Het gemis van competitie, wedstrijdspanning, trainen met een korte-termijn-doel voor ogen, en bovenal de sociale contacten, bijkletsen, nabeschouwen tijdens de derde helft is onderhand onvoorstelbaar groot. Ja inderdaad, voetbal verbindt. We missen “ons” Alexandria’66 enorm!

Gelukkig kon de jeugd, dus ook onze jeugd blijven trainen na het stilleggen van de competitie in oktober 2020. We speelden en spelen onderlinge wedstrijdjes, ook in toernooivorm. Dit alles onder het toeziend oog en enthousiaste begeleiding van ons steeds breder en beter opgeleide kader maar zonder de directe ondersteuning van al die ouders, broers/broertjes en zussen/zusjes, grootouders en andere supporters/belangstellenden langs het veld.

Er gloorde hoop…..

De zo genoemde “tweede golf” leek eind oktober/begin november over zijn hoogtepunt. Steeds meer gingen wij erin geloven dat we in januari 2021 mogelijk weer met een gericht doel, met perspectief – hervatting van de competitie met een startdatum – de training zouden kunnen hervatten. Zowel voor de jeugd en de senioren.  

Persconferentie 8 december 2020

Na een periode van afname kwam de gevreesde kentering. Het duo Rutte/De Jonge had namens de regering een sombere boodschap: nee, een verruiming zit er vooralsnog niet in. Althans niet voor de amateursport.

Begrip

Op persoonlijke titel heb ik heel veel begrip voor de genomen maatregelen vanuit de overheid. Natuurlijk, iedere beslissing wordt door vele miljoenen Nederlanders beoordeeld en gewogen met uiteindelijk voor- en tegenstanders. Niet ieder besluit is even goed, of even gelukkig. Dank denk ik: je zult er maar voor staan! Inderdaad, zo simpel is het allemaal niet! We zitten bovendien met ons allen in een volstrekt nieuwe en onbekende situatie.

Toch ben en blijf ik uitgesproken vóór om de genomen maatregelen op te volgen, mij daaraan te houden in het vertrouwen dat dit goed is voor alles en iedereen, en dus ook voor de voetbalsport.

Appels en peren …..

Ik ben er niet zo van, al dat vergelijken. “Waarom zij wel en wij niet?” Of .. “Waarom dit wel en dat niet?”

Concreet: de voorbeelden van druk tot zeer druk bezochte winkelbedrijven, bouwmarkten, tuincentra, de overvolle winkelstraten tijdens “Black Friday” tot en met de “illegale feesten” versus al die andere sectoren (niet alleen de horeca en evenementenbranche maar ook sport, cultuur en vele anderen) die nog steeds volledig tot nagenoeg plat liggen en enorm lijden.

Ik begin mij zo onderhand écht te storen aan het gedrag van die ongehoorzame mensen die zij aan zij, met hele families en of bekenden los gaan of er niets aan de hand is…., tegen alle richtlijnen in.

Dit terwijl al die zorgmedewerkers op hun laatste benen lopen en dadelijk zelfs met Kerst hun eerder goedgekeurde verlofdagen inleveren om hun laatste restjes reserves aan te spreken, ja óók om die mensen te helpen die zich niet aan de regels hielden……

Ook hun lot ligt evenals die van voetbalminnend Nederland en al die andere sectoren en partijen in hun handen. Voelde iedereen zich maar eens medeverantwoordelijk!

Tot slot een kritische noot:

De overheid slaat de plank nu volledig mis wat betreft het Seniorenvoetbal!

Premier Mark Rutte stelde dinsdag jongstleden namens de regering voor om onderzoek te doen naar het verruimen of versoepelen van de trainingsmogelijkheden voor senioren. Trainen is momenteel slechts toegestaan in groepjes van maximaal 4 spelers met in achtneming van de anderhalve meter regel. Concreet stelde hij voor om te onderzoeken of de leeftijdsgrens voor “sporten” (trainen) in groepsverband kan worden verhoogd naar 27 jaar.

Ik was stom verbaasd! Hoezo 27 jaar?! Moeten de verenigingen dan hun leden van ouder dan 27 jaar verbieden? Teams opsplitsen? De ene helft wel, de andere helft niet?? Met alle respect maar wanneer je dit oprecht meent dan weet je totaal niet hoe teamsport werkt en is georganiseerd.       En wordt hierbij het belang van voldoende bewegen, fysiek en mentaal fit blijven over het hoofd gezien terwijl deze groep amateursporters al twee maanden nauwelijks mogelijkheden heeft?

Gelukkig reageerde de KNVB bij monde van de voorzitter van het Amateurvoetbal, Jan Dirk van der Zee vrijwel direct op dit kromme idee. Ik heb vertrouwen dat de KNVB erin slaagt om de overheid op dit punt naar een beter en meer reëler besluit te bewegen zodat ook onze senioren na de winterstop/feestdagen weer als team aan de slag kunnen, ook al is dit dan aanvankelijk alleen op het trainingsveld.

Dat zou in ieder geval richting de feestdagen een stukje perspectief zijn voor 2021.

Enig perspectief voor de zaalvoetballers is er helaas niet en dat is buitengewoon naar en treurig!

Rob de Vries,

Voorzitter v.v. Alexandria’66    

 

 

 

 

 

 http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html