Deadline contributies verstreken!

23 sep Deadline contributies verstreken!

Graag willen we de deadline voor de contributies nogmaals onder jullie aandacht brengen. Een heel groot deel van de leden heeft de contributie inmiddels voldaan of een betalingsregeling aangevraagd.
 
Er is echter ook nog een groot deel van de leden dat tot nu toe geen actie heeft ondernomen inzake deze betaling. Wij wijzen erop dat leden die op 1 oktober nog niets hebben betaald niet meer deel kunnen nemen aan trainingen of wedstrijden van de vereniging. Daarnaast kan het bestuur besluiten om de vordering of inning over te dragen aan een incassobureau. 
 
Uiteraard wil niemand dat het zo ver komt.
 
We vragen de leden die het betreft dan ook om actie te ondernemen op de mails van Clubcollect die zijn ontvangen, dan wel het openstaande bedrag over te maken op het volgende rekeningnummer:
 
NL45INGB0001856469 tnv Alexandria ’66 onder vermelding van de naam van het lid
 
De hoogte van de contributie kunt u HIER vinden.
 
Meer informatie over het contributiereglement kunt u hier vinden:
 
 

 http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html