Contributie

20 aug Contributie

Conform het contributiereglement vraagt Alexandria ’66 van haar leden een contributie per jaar. Deze bijdrage wordt gebruikt om de kosten te dekken van o.a. het gebruik van de velden, onderhoud van het complex, bijdrage aan de KNVB, energieverbruik en aanschaf van ballen en materialen.

Voor het innen van de contributie gebruiken wij een extern bureau: Club Collect.

ClubCollect is geen incassobureau maar heeft een systeem dat ons ondersteunt bij onder andere het verzenden van betaalverzoeken en herinneringen. U heeft afgelopen week het betaalverzoek ontvangen vanuit Club Collect.

Daarbij heeft u de mogelijkheid om in 1x of in 4 termijnen te betalen zodat in december de volledige contributie is voldaan. Indien in december blijkt dat de contributie niet volledig is betaald, zullen we helaas maatregelen moeten nemen in de vorm van een train- en speelverbod. 

Heeft u geen betaalverzoek ontvangen (check ook uw ongewenste mail)? Stuur dan direct een mailtje naar info@a66.nl

Hoogte contributie

Wij krijgen regelmatig vragen over de hoogte van de contributie. Wij rekenen deze dan ook graag door per activiteit. Bijna al onze teams trainen 2x per week en hebben een wedstrijd op zaterdag. Dat zijn 3 activiteiten in de week. In een seizoen waarin ongeveer 40 weken wordt gevoetbald, zijn er dus 120 activiteiten in totaal. Per activiteit betaalt u dus een bijdrage van enkele euro’s.

De selectieteams trainen 3x per week en hebben dus nog een extra activiteit. Zij betalen daarvoor ook een extra selectiebijdrage.

Voor meer informatie over de contributie verwijzen wij ook naar de website: http://a66.nl/kosten/

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam.

Via de website van het jeugdsportfonds kunt u een intermediair vinden. Zie voor meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/

Voor overige vragen over de contributie vragen wij u om contact op te nemen met de secretaris via contributie@a66.nl

  

 

 http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html