Bestuursmededeling: voorzitter Hans Poerschke stopt

23 sep Bestuursmededeling: voorzitter Hans Poerschke stopt

Het bestuur van Alexandria ’66 deelt alle leden, supporters en geïnteresseerden mede dat voorzitter Hans Poerschke zich tijdens Algemene Ledenvergadering op dinsdag 17 november 2015 niet herkiesbaar opstelt.

Hans Poerschke heeft Alexandria ’66 de afgelopen vijf jaar geleid. Veranderingen op- en in zijn werk heeft Hans doen besluiten om het stokje door te geven aan een opvolger.

Op dinsdag 17 november 2015 vindt om 19.00 uur de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubgebouw van Alexandria ’66. Tijdens deze avond kunnen stemgerechtigen (leden) van Alexandria ’66 een nieuwe voorzitter kiezen. Een vriendelijke verzoek aan alle leden om deze avond alvast te noteren in zijn of haar agenda en deze avond te komen bezoeken.

Stemgerechtigde zijn leden van de voetbalvereniging Alexandria’66 die bij aanvang van het boekjaar, op 1 juli 2015, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en lid zijn van Alexandria ’66 (artikel 17, lid 2a van de statuten).

Teneinde alle stemgerechtigde leden in de gelegenheid te stellen de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, zullen alle trainingen op 17 november 2015 vanaf 19.30 uur worden geannuleerd.

Namens het bestuur,

Fedor de Jong
Secretaris Alexandria ’66http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html