Verplaatst: Ledenvergadering 2016

13 nov Verplaatst: Ledenvergadering 2016

Algemene Ledenvergadering van v.v. “Alexandria’66” is door priveomstandigheden van enkele bestuursleden verplaatst naar dinsdag 6 december 2016, in het clubgebouw. Aanvang 19.30 uur, gaarne om 19:15 uur aanwezig om je in te schrijven en wij op tijd kunnen beginnen.

De agenda ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Ingekomen stukken
 • Verslag Algemene ledenvergadering 17-11-2015

 

Stichting BEKA

 • Financieel jaarverslag 2015-2016
 • Begroting 2016-201iv7
 • Verslag kascommissie
 • Investeringen seizoen 2016-2017

 

Voetbalvereniging Alexandria ’66

 • Jaarverslag 2015-2016 van de secretaris
 • Financieel jaarverslag 2015-2016
 • Begroting 2016-2017
 • Verslag kascommissie
 • Investeringen seizoen 2016-2017
 • Contributievoorstel 2017-1018
 • Benoeming kascommissie
 • Bestuursverkiezingen

 

Aftredend, en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar:

De heer F. Miltenburg in de functie van Penningmeester

De heer Marco van der Sluis in de functie van Bestuurslid Jeugdzaken

 

In overeenstemming met artikel 11, lid 2a van de statuten, kunnen tot aan de aanvang van de Algemene Leden Vergadering door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie van Penningmeester e/oBestuurslid Jeugdzaken.

Het bestuur stelt voor om mevrouw E. Vermeulen te benoemd in de functie van Secretaris

In overeenstemming met artikel 11, lid 2a van de Statuten kunnen tot aan de aanvang van de Algemene Leden Vergadering door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaten voor de functie van Secretaris worden aangemeld.

Vacatures:

Vicevoorzitter

Lid Coördinator Senioren

In overeenstemming met artikel 11, lid 2a van de Statuten kunnen tot aan de aanvang van de Algemene Leden Vergadering door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaten voor de functie van vicevoorzitter e/o lid Coördinator Senioren worden aangemeld.

 

 • Structuur vereniging
 • Waarden & Normen
 • 50 jaar bestaan v.v. Alexandria ‘66
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

Bestuurslid Algemene Zaken E. I. Vermeulenhttp://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html