Algemeen Ledenvergadering 2018

23 nov Algemeen Ledenvergadering 2018

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van v.v. Alexandria’66, te houden

op vrijdag, 7 december 2018. Aanvang 20:00 uur in het clubgebouw.

Beste Leden,

 

Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de jaarlijkse ALV op vrijdag 7 december om 20:00 uur in ons clubgebouw.

 

Alle stukken en jaarverslagen zijn per email op te vragen bij Severt Kruithof: skruithof56@gmail.com.

Bij  de vergadering zijn de stukken en jaarverslagen ook beschikbaar ter inzage.

De agenda voor deze avond treffen jullie bijgaand aan.

Tijdens de ALV vindt de bekrachtiging plaats van de voorgestelde benoeming van Bestuursleden als volgt:

 

 • Voorzitter Rob de Vries is aftredend en herkiesbaar.

 

In overeenstemming met Artikel 8, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement wordt de voorzitter in functie gekozen.

Het bestuur stelt de ledenvergadering voor:

 

 • Rob de Vries te benoemen in de functie van Voorzitter voor een periode van 3 jaren,

In overeenstemming met Artikel 11, lid 2a van de Statuten kunnen tot aan de aanvang van de Algemene Ledenvergadering door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaat bestuursleden schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris Severt Kruithof.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd!

Namens het bestuur,

Rob de Vries,

Voorzitter.


 

Agenda:

20:00 uur:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag ALV 27-11-2017
 4. Presentatie seizoen 17/18
 5. Jaarverslag 2017/2018 van de Secretaris
 6. Financieel Jaarverslag 17/18, Begroting 18/19
 7. Verslag Kascommissie
 8. Investeringen 18/19
 9. Contributievoorstel 19/20
 10. Benoeming Kascommissie
 11. Bestuursverkiezingen

 

21:00 – 21:15 uur: pauze

21:15 – 22:00 uur:

 1. Presentatie resultaten Ledenonderzoek
 2. Presentatie Technisch Beleidsplan
 3. Rondvraag en discussie

Vanaf 22:00 uur

Borrel en napraten, waarbij gelegenheid voor de leden om nog met bestuursleden persoonlijk in gesprek te gaan over bepaalde onderwerpen of vragen die leven.

 

 

 http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html