Alexandrianen aan de VOG

23 nov Alexandrianen aan de VOG

In onze maatschappij, de maatschappij waarin wij SAMEN leven en functioneren komt de VOG met enige regelmaat voorbij in de media. Dat is soms naar aanleiding van een naar of vreselijk incident. Het plegen van ontucht met personen vanuit een specifieke taak of functie is niet leeftijd gebonden. Het begaan van ongewenste intimiteiten evenmin. Overigens strekt correct gedrag van kader zich ook voor sportverenigingen natuurlijk verder dan de genoemde voorbeelden.

De VOG komt regelmatiger in het nieuws om – onder andere – sportverenigingen te wijzen op het belang van de VOG. De vraag aan sportverenigingen om op dit belangrijke thema hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, wordt steeds luider. Dat komt natuurlijk én helaas voornamelijk voort uit de praktijk.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP). Die aanvrager krijgt een VOG indien hij/zij geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Het bestuur van Alexandria’66 heeft een aanvang gemaakt met het uitvoeren van een genomen bestuursbesluit dat inhoudt dat alle kaderleden ongeacht hun functie op zo’n kort mogelijke termijn het verzoek ontvangen om via de vereniging (gratis) een VOG aan te vragen en te overleggen. Het aanvragen van een VOG kost u via v.v. Alexandria’66 dus niets.

Het streven is er op gericht, dat wij binnen het lopende verenigingsjaar van ieder kaderlid een VOG hebben ontvangen. Zonder VOG is het niet mogelijk om na dit seizoen nog een functie bij v.v. Alexandria’66 uit te oefenen.

Dit betekent ook, dat eventueel nieuw instromende kaderleden voor aanvang van hun werkzaamheden voor v.v. Alexandria’66 een VOG dienen te overleggen.

De uitrol:

De leden van het Algemeen- en het Jeugdbestuur hebben hun VOG aangevraagd. Ook aan de leden van de Normen en Waarden commissie is recent het verzoek gedaan dit te regelen.

Na deze eerste fase zal stapsgewijs aan ieder kaderlid een verzoek worden gedaan, ongeacht zijn of haar functie.

Het spreekt voor zich dat wij vertrouwen en rekenen op de onvoorwaardelijke medewerking van ieder kaderlid, actief bij v.v. Alexandria’66.

Ons doel is om binnen het lopende verenigingsjaar, dus voor uiterlijk 1 juli 2018 oprecht met onze omgeving te kunnen delen dat de v.v. Alexandria’66 wat betreft haar kader 100% VOG waardig is.

Namens het bestuur,

Rob de Vries,

Voorzitter.http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html